Vrij van Vervloekingen

Wat is een vloek? Een vloek is een slecht bericht in de geestelijke wereld over iemand. Dat kan krachten in die geestelijke wereld aanzetten tot kwade actie naar die persoon toe waarover het gaat.

Hoe komen die berichten in die geestelijke wereld?
Langs verschillende wegen kan de geestelijke wereld worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld doordat iemand slechte dingen over iemand uitspreekt, het kan ook doordat iemand over zichzelf slechte dingen uitspreekt en ook dat slecht gedrag, slechte daden van een persoon een slechte indruk geeft in de geestelijke wereld. Stel iemand ontdekt dat Mr. X een dief is en roept dat ook uit: ‘Mr. X. is een dief’. Dat is een aanklacht in de geestelijke wereld. Woorden van mensen worden gehoord in die wereld. Iemand zei eens: ‘Het is dan als de piep van een radarinstallatie’. Met regenmaat klinkt dan de aanklacht: ‘Mr. X is een dief’.

Gaat het in die geestelijke wereld wel om recht?
Zeker, in de Bijbel, het boek dat met uitstek inzicht in de geestelijke wereld geeft, tref je allerlei begrippen uit de rechtspraak. God wordt als rechter voorgesteld. De veelvoorkomende jongensnaam Daniel betekent: God is mijn rechtdoener. Er wordt ook gesproken van een advocaat, in de vertaling meestal met voorspraak weergegeven. Er wordt ook gesproken in de Bijbel van een Aanklager, de belangrijkste is de duivel zelf. En er wordt over schuld gesproken. ‘ Mijn schuld is weggedaan’ zingen we.

Karakter van die slechte berichten.
Het karakter van die vloeken is niet om vrolijk van te worden. Vloeken hebben een lange doorlooptijd. Ze kunnen generaties lang doorwerken. Het leidt dan generaties lang tot narigheid, meestal zijn het dan zelfde soort narigheid waarvan elke generatie last heeft. Als u bladen leest als Libelle en Margriet om maar een paar voorbeelden te noemen kom je die verhalen van mensen ook regelmatig tegen.

Er zijn ook vloeken, die pas gaan werken na een bepaalde gebeurtenis. Er zijn verenigingen waar je zelf uitspreek bij de start van het lidmaatschap dat je iets zal overkomen als je stopt met het lidmaatschap. Doe je dat dan, dan gaat deze vloek werken.

Niet vloeken!
Een wijze levensles is om nooit te vloeken. Geen slechte berichten over je zelf uit te spreken. Geen slechte dingen te zeggen over anderen. Daarom is oordelen en veroordelen van andere mensen levensgevaarlijk. En ook is het heel onverstandig om slechte uitspraken te doen over het volk Israel, je vader of moeder,  over God zelf, over de leiders van het volk of over een dove. Dit zijn allemaal adviezen, die uit de Bijbel komen, resp. in xxx, Exodus 21:17 en 22:27 en Lev 19:14.

Wat moet je doen om onder een vloek uit te komen?
Het is een hele weg om onder een vloek uit te komen. Allereerst is het van belang dat je stopt met vloeken, en ook met gedrag wat een vloek op kunt roepen. Er is een woord in de Bijbel dat een ongegronde vloek geen doel treft. Dat is al een hele geruststelling.

Daarna is het verstandig dat je de relatie met God herstelt. Vervolgens ook dat je herroept wat je aan verkeerde dingen over anderen en tegen God hebt gezegd.

Het kan bijzonder lastig zijn om te achterhalen welke zonden of welke uitspraken nu precies verantwoordelijk zijn voor die vloeken. Het is daarom goed om in gebed te gaan met christenen, die dit vaker hebben gedaan. Zo kan de Heilige Geest openbaren wat er is misgegaan. 

Tenslotte: vloeken kunnen door slecht gedrag generaties lang zijn opgebouwd, de afbouw heeft ook enige tijd nodig.

Tip uit het boek van Peter Horrobin ‘Genezing en Bevrijding’: ‘Vergeef degene, die een vloek over je heeft uitgesproken. Dan is bevrijding mogelijk’.

Healing Rooms Gouda