Hoezo ‘Healing?’

Als je ziek bent ga je naar de dokter en de apotheek. Als je psychische problemen hebt ga je voor hulp naar een therapeut. En als je gezond wil blijven ga je sporten, afvallen en gezond eten.

Dat de kerk een rol zou kunnen spelen bij ziekte en gezondheid is niet in beeld. Toch kan de kerk wel degelijk een rol spelen bij ziekte en gezondheid. Van oudsher had men daar ook allerlei mogelijkheden voor. Alleen zijn die door de eeuwen heen behoorlijk onder het stof geraakt.

Nu hebben een aantal mensen de afgelopen jaren zich weer eens verdiept in die oude stijl van kerk zijn. Die oude stijl zijn we stapje voor stapje aan het leren en in praktijk aan het brengen. Op deze site staan resultaten van kennis, die we hebben opgediept en ervaringen, die we hebben opgedaan.

Wat de kerk zou kunnen bieden op het gebied van ziekte en gezondheid is bij nader inzien veel en ook heel divers. We kunnen allerlei raad aanbieden over een gezonde persoonlijke leefstijl en over gezonde omgang met jezelf en andere mensen. Er is ook hulp van boven mogelijk. Vanuit een wereld, die we niet kunnen zien, maar die er wel is.

Gezonde leefstijlen worden ook steeds meer gepromoot buiten de kerk. Gelukkig maar. Wij kunnen ook hulp bieden om een gezonde  leefstijl eigen te maken. Dat gaat bij ons dan ook met de hulp van boven. Die ‘hulp van boven’ kan helpen om te genezen of om vrij te komen van duistere machten.

Aan welke hulp zou je zoal kunnen denken? Ik noem er een paar, die we in de praktijk hebben ontdekt:
– dat je jezelf een stuk beter voelt door de aanwezigheid van God in je leven te helpen praktiseren,
– dat je genezing en vrijheid ervaart door je te helpen veranderingen in je leefstijl aan te brengen, door anders te leren denken of door een bovennatuurlijk ingrijpen,
– door je te helpen onder de druk vandaan te komen van verleiding of nare geestelijke machten die je lastig vallen,
– door je te helpen wijsheid en inzicht te ontvangen voor moeilijke keuze momenten in je leven,
– hulp om te verwerken en los te laten als anderen jou kwaad hebben aangedaan,
– hulp als er een vloek op je leven lijkt te liggen,
– hulp om antwoorden te ontvangen op de grote vragen in je leven.

Bij Healing Rooms helpen we je met dit alles onder leiding van de Geest van God. En dan hebben we het over die God, waarover het in de Bijbel gaat.  In de Bijbel is te lezen hoe Hij met de mensen omging of het nu mensen waren van het  volk Israël of van de andere volken.

Misschien denk je, dit gaat me even te snel. Ik moet er eerst nog eens over nadenken of ik met die God wel in zee ga.

Voor ons maakt het niet wat je tot nu toe van God vond. Maar als je een voorzichtige kennismaking zou willen overwegen of je relatie met God zou willen verdiepen, dan willen wij je graag helpen.

Healing Rooms Gouda