Algemene gegevens conform eisen voor ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht op een internetsite een aantal gegevens te publiceren. Hieronder staan de vragen en onze antwoorden.

– de naam van de instelling: Stichting Healing Rooms Gouda (conform de statuten van de Stichting)
– het fiscaal nummer: 8199.21.130
– het post- of bezoekadres: het postadres staat op pagina de Financiën/ANBI, het bezoekadres staat op de pagina Inloop Spreekuur en Route/Adres.
– de beschrijving van de doelstelling: ‘het houden van christelijke gebedsbijeenkomsten in een interkerkelijk kader’ (citaat uit de statuten).
– de hoofdlijnen van het beleidsplan, zie aparte pagina Meerjaren Beleidsplan.
– de functie en de namen van de bestuurders: voorzitter Henk van Blitterswijk, secretaris Inge Korfker en penningmeester Dik Korevaar.
– het beloningsbeleid: geen enkele bestuurder of medewerker ontvangt een beloning. Ook onkostenvergoeding is niet aan de orde. Evenmin vacatiegeld.
– een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie op de pagina Financiën/ANBI.
– een financiële verantwoording, zie aparte pagina Financiële Verantwoording.

Healing Rooms Gouda