Vrij van Schuld

Mensen kunnen schuld op zich laden. Dat kan via allerlei wegen gebeuren. Je overtreedt de Nederlandse wet, je benadeelt moedwillig of per ongeluk een medemens. Of je bent duidelijk ongehoorzaam aan God. Hoe kun je weer vrij worden van die schuld? Daar gaat het in deze studie over.

Eigen rechter?
Allereerst is het goed om te bedenken of er wel echt sprake van schuld is. Je hoort zelfs van vrouwen, die zijn verkracht en kinderen op wie incest is gepleegd, die zich schuldig voelen. Dat is toch niet terecht!

Vervolgens zijn er allerlei moeilijk te bepalen gevallen. Alleen al wat betreft de Nederlandse wetgeving is het soms lastig om te bepalen of je schuldig bent of niet. Ben je schuldig als je twee kilometer te hard rijdt in de bebouwde kom of niet? Zo zijn er veel van die grensgevallen.

Nog lastiger is het met onze morele plichten. Daar houden we allemaal verschillende standaards voor op na. En dan nog een heel apart hoofdstuk: schuldig voor God. Sommigen voelen zich schuldig over onreine gedachten. Anderen dat ze het milieu te zwaar belasten. En nog weer anderen worden door hun kerk aangemoedigd om zich schuldig te voelen omdat ze nu eenmaal een zondaar zijn.

Vrij van schuld naar de samenleving
Als je iets ernstigs hebt gedaan, waarvoor een straf staat van de overheid ben je schuldig aan de samenleving. In Nederland is het ongebruikelijk maar je kunt het beste jezelf aangeven. Beken en neem de gevolgen van de straf. Als je de boete hebt betaald of de straf hebt uitgezeten, ben je vrij. Niet meer schuldig aan de samenleving. Dat is de weg die God ons via de Bijbel aangeeft. Nog een aanvulling. Als je weet van iemand die iets ernstigs hebt gedaan, ben je gehouden om in dienst van de samenleving die persoon aan te geven en getuige te zijn. Als je dat gedaan hebt, dan ben je vrij.

Het is de wil van God dat we een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Leveren we een negatieve bijdrage dan zijn we schuldig voor God. Daarom is je schuld te erkennen voor God ook belangrijk.

Vrij van schuld naar iemand die je hebt benadeeld
Hoe kun je weer vrij komen van de schuld als je iemand hebt benadeeld? Door het goed te maken. Door het te vergoeden als dat kan. Als het kan met meer dan wat je aan schade hebt veroorzaakt. Als je kwaad hebt gesproken, door goed over die persoon gaan spreken. Door het maken van excuses. Als het iets groots was, gaat er wel een periode voorbij voordat je weer vrij bent.

Het is de wil van God dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Doen we dat juist niet, dan zijn we schuldig voor God. Daarom is je schuld te erkennen voor God ook belangrijk.

Vrij van schuld naar God
De mensheid heeft schuld naar God toe op zich genomen door keer op keer God niet serieus te nemen. Zijn geboden niet in acht te nemen. Zijn adviezen in de wind te slaan. Ieder kan aan die algemene schuld nog allerlei persoonlijke schuld toevoegen. Is er een mogelijkheid om daarvan af te komen? Ja, door je te toe te vertrouwen aan Jezus de zoon van God. Volgelingen van Jezus delen mee met de vrijspraak die Hij heeft bewerkstelligd. Daardoor kunnen we en mogen we als vrije blije mensen door het leven gaan.

Als je met God, met je naaste en met de overheid eventueel de zaak in orde is gebracht, is het goed om opgelucht adem te halen. Natuurlijk er zijn dingen kapot gegaan. Je hebt te maken met verlies, maar het is de wens van God dat je nu weer vrij bent.

David als voorbeeld uit de bijbel
David pleegde overspel en had er de hand in dat haar trouwe echtgenoot de dood vond op het slagveld. David leefde gewoon verder alsof er niets aan de hand was. Het ontbrak hem volledig aan schuldbesef. Pas toen de profeet Natan hem aansprak kreeg hij berouw. Daarna deed hij er alles aan om het weer goed te maken.

Bepalen schuld en onschuld
Zodra je weet waar je aan schuldig bent, kun je maatregelen nemen, zoals hierboven staat. Maak je keuze waarvan je denkt wat goed is en wat niet en handel daar dan ook naar. Als iets niet goed is, doe het niet en anders wel. Zorg voor eenheid in denken en handelen. Daar wordt je meest gelukkig van. Laat je geen schuld aanpraten. Niet door goede doelen organisaties, niet door je predikant, niet door de milieubeweging of welke club dan ook.

Zie ook de pagina vrij van schuldgevoel, zie link, en vrij van schaamte, zie link

 

Healing Rooms Gouda