Speciale middelen

God heeft ons in zijn liefde voor ons diverse voorzieningen voor ons getroffen voor gezondheid, heling en genezing.

Op andere pagina’s zijn er al diverse aan de orde geweest. Hier treft u een categorie, die voor een deel ook met heling en genezing te maken hebben.

Zoals:
– de doorwerking van de kruisdood van Jezus,
– het avondmaal,

Later volgen hier nog:
– de doop in water,
– de doop in de Geest,
– de Geest van Christus in ons,
– de openbaringsgaven,
– de krachtgaven,
– de gemeente,
– het levende woord.

Healing Rooms Gouda