Meerjaren beleidsplan

Inleiding
Dit beleidsplan geeft in hoofdlijnen aan waar de stichting Healing Rooms Gouda zich op richt en de komende jaren op zal richten. Het plan is bedoeld als een richting gevend kader voor de stichting. Het plan beoogt ook om tegemoet te komen aan de eisen voor een ANBI erkenning.

Doel van de stichting
Het doel van de stichting is om een tijd en plaats te bieden aan mensen, die behoefte hebben aan gesprek en gebed met het oog op heling en genezing. Wij doen dit vanuit christelijk perspectief waarbij de Bijbel, het woord van God, en inspiratie van de heilige Geest de basis is.

De stichting is actief in Gouda, maar mensen uit de regio of daarbuiten kunnen ook van onze diensten gebruik maken.

Strategie en aanpak
Het
werk wordt gedragen door onze medewerkers die in gesprek gaan en bidden. De toerusting van de medewerkers is dan ook prioriteit. Die toerusting bestaat uit kennisoverdracht vanuit de bijbel en vanuit het werk van vergelijkbare organisaties en bestaat verder uit ervaring laten opdoen en uit het uitdagen tot toewijding en een heilig leven.

We willen de bezoekers benaderen met onvoorwaardelijk respect. We willen nooit opgeven. Bezoekers zijn altijd welkom. We willen ook mensen aanspreken als dat nodig is op denken en doen en dat doen vanuit een positie van gelijkwaardigheid.

Onze dienst willen we verlenen zonder een financiële verplichting. Zoals wij het goede nieuws gratis hebben ontvangen willen we ook anderen gratis laten delen in het goede nieuws.

Nieuwe bezoekers komen dikwijls door de mond op mond reclame. Maar we willen het werk ook bij een breed publiek onder de aandacht brengen. We streven er naar dat er meer mensen komen met andere levensovertuigingen.

Financiële middelen
De kosten voor dit werk zijn circa 3500 Euro per jaar. Het gaat dan vooral om de huur van de ruimte, de kosten voor reclame en de  kosten voor diverse eenvoudige hulpmiddelen. De financiële middelen zijn en worden verkregen via een giftenpot in de bezoekersruimte en via giften op de girorekening zoals vermeld op de site.

De financiële middelen worden beheerd door de penningmeester. Wat betreft de eisen aan de administratie zullen we aan de eisen omtrent administraties van stichtingen voldoen.

Bij een eventuele opheffing zullen de overblijvende middelen wordt gestort op de rekening van het landelijke Healing Rooms werk.

Healing Rooms Gouda