Ongelukkig?

Niet gelukkig? Onvrede? Een leeg gevoel van binnen? Geen doel in je leven? Het leven heb je niet gebracht wat je ervan had verwacht? Je denkt misschien: “Hield er maar iemand van me”. “Was iemand maar in me geïnteresseerd”.

Misschien heb je ook een ‘oplossing’. Een pilletje slikken. Wegdrinken. Wegspuiten. Streven naar status, macht of bezit. Of je leven vullen met iets waardoor je niet na hoeft te denken.

Er is een oplossing waar je beslist gelukkiger van gaat worden. Lees dit maar eens. Velen zijn die weg gegaan. Wij als medewerkers van Healing Rooms in ieder geval ook en het is ons zeer goed bevallen. Het heeft met een relatie met God te maken.

Er is meer tussen hemel en aarde.
Er is inderdaad meer dan wat we met onze ‘normale’ zintuigen kunnen waarnemen. Dat is de onzichtbare wereld. Wordt ook wel de geestelijke wereld genoemd. Die geestelijke wereld is dichtbij. Om ons heen. Het is een wereld die groot is, net als de zichtbare wereld. Er is ook goed en kwaad in die wereld, net als in onze wereld. In die geestelijke wereld zijn ook persoonlijkheden zoals engelen, geesten, goden, maar ook een grote God.

Wij als mensen kunnen contact maken met die wereld. Dat komt omdat we voor een deel ook tot die geestelijke wereld behoren. Nu komt het er wel op aan dat we met de juiste persoonlijkheid contact leggen in die wereld. Immers, er is ook goed en kwaad in die wereld. Bij Healing Rooms kunnen we je uitleggen hoe je in contact met die God kunt komen waarover het in de Bijbel gaat[i].

Wie is die God?
Die God, dat is de God van de bijbel, de ontwerper en de maker van alles wat we kunnen zien. Het heelal, maar ook de aarde en de natuur op aarde, de dieren en ook de mens.

Die God van de bijbel kun je op verschillende manieren leren kennen. Je kunt die God leren kennen door te letten op de schoonheid van wat er is gemaakt. Nog beter is om de bijbel te gaan lezen als je hem wil leren kennen. Wij hebben nog wel een leesadvies[ii]. Je kunt die God ook leren kennen door naar de ervaringen van andere mensen te luisteren.

Om misverstanden te voorkomen. De kerken hebben niet het alleenrecht op God. God is er voor iedereen. Of je nu wel of niet bij een kerk hoort. Het bijzondere is dat God met jou en mij contact wil hebben. Hij is aan het wachten op ons. Hij wacht op ons, maar wij hebben dikwijls geen oog voor hem.

God is het best te omschrijven als een vader. Die er ook eerst was net als onze natuurlijke vader. Een vader die ons heeft gewild. Iemand die boven ons staat. Ook iemand die zorg voor zijn kinderen heeft. Hij is een goede vader. Hij heeft ons lief.

Als je God beter leert kennen, dan merk je ook dat hij zijn plannen en zijn idealen met je gaat delen. Hij brengt je op de hoogte. En wil samenwerken met ons. Zoals een kleine jongen of meisje haar vader kan helpen. In de tuin bijvoorbeeld. En als het kind het niet helemaal goed doet, maakt de vader het wel weer in orde. God wil een aarde met vreugde, vrede, liefde en respect. Omdat wij mensen teveel hebben verknoeid heeft hij al gezegd een nieuwe hemel en nieuwe aarde te gaan maken waarop gerechtigheid woont.

En nog iets. Wie bij God hoort, hoort ook bij degenen, die bij God horen. Iedereen, die God liefheeft hoort bij zijn familie. Wereldwijd gezien een grote familie een wereldwijde vriendenclub. Als je in een ver land komt en je ontmoet een christen, dan is er gelijk een band. Geldt natuurlijk ook op de plaats waar je woont.

Hoe kom je met God in contact?
In de bijbel staat een verhaal over een zoon, die van huis was weggelopen, maar die weer teruggaat naar zijn vader. Het verhaal kan je lezen in de eindnoot van dit document[iii]. Zou jij ook terug willen gaan naar die vader? Ga eens na wie God is. Hoe hij wil dat jij met hem omgaat. Overweeg wat je doet. Bedenk de voors en tegens. En neem een beslissing.

Ga bij een Healing Rooms langs en zeg dat je tot God de vader terug wil keren. Ze zullen je helpen om dat samen te doen. Misschien weet je een parochie, kerk of gemeente waar je dat ook kunt vragen. Het is goed om samen met je ‘familie van God’, uit te spreken dat je terug wil keren naar God.

Hoe moet je daarna verder leven?
Je hebt nu een vader en een familie. Er komt vrede in je hart. Niet alle moeilijke dingen zijn ineens verdwenen. Misschien zijn er nog problemen waar je een oplossing voor moet vinden.

Zorg voor een goed contact met je vader. Bidt en lees de bijbel. Doe dat samen met mensen van de familie van God. Kies voor een leefstijl, die in de bijbel wordt beschreven.

Geniet van de goede dingen van het leven. Wat het dan ook is. Kan rijkdom zijn, bezit, je talenten, roem of wat dan ook. Dank God ervoor.

Weet ook dat het leven nu niet meer ophoudt als je lichaam doodgaat. Je hebt eeuwig leven. Zonder God was je verloren gegaan staat er in de bijbel. Eeuwig leven hebben we te danken aan Jezus, die voor ons de gunst van God heeft gekregen. Niet alleen voor hemzelf, maar voor iedereen, die de weg teruggaat naar de vader[iv].

 


Noten:
[i] Bent u in contact gekomen met een kwade macht in die wereld, dan kunnen we u helpen dat te verbreken.
[ii] Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het boek Matteüs, dat is het eerste boek in het tweede deel van de Bijbel. Het tweede deel wordt ook het Nieuwe Testament genoemd.
[iii] Lukas 15: 11-32 Vervolgens zei hij [Jezus]: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij één van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb bezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep één van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”
[iv] Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Healing Rooms Gouda