Jezus als mens

Hieronder een aantal passages uit de Bijbel die laten zien, dat Jezus in de tijd dat hij hier op aarde was een mens was, die allerlei tegenslagen en moeite moest verwerken. Voor het inleidende verhaal, zie link.

Het is mijn bedoeling met deze tekst te laten zien dat Jezus als één van ons was. Om te voorkomen dat wat Hij ons wilde leren, we niet serieus nemen. De neiging die we hebben om te zeggen: ‘Oh, dat hoeven wij niet te doen, want Jezus was immers god’.

Jezus was niet altijd op de hoogte
Een vrouw, die aan bloedverlies leed, raakte Jezus aan. Jezus merkte dat er kracht uit hem was gevloeid en hij vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt’? Jezus wist het niet. De discipelen vonden ook niet vreemd dat Jezus het niet wist. Marcus 5:30.

Toen Jezus bezig was om de blindgeboren man van Bethsaïda te genezen vroeg Jezus: ‘Zie je iets?’. Marcus 8:23. Jezus wist het niet. En helaas het zicht van de blinde was nog niet goed. Daarom bad Jezus nog een keer.

Dat de varkens nadat de boze geesten in hen waren gevaren massaal in het meer zouden duiken, had Jezus niet voorzien denk ik, zie Marcus 5:13.

Verbazing bij Jezus
Bij vier gebeurtenissen lezen we dat Jezus verbaasd was. Hij wist, net als wij, niet alles van tevoren. Als je alles van te voren weet, zul je niet verbaasd zijn.

Over het geloof van de centurio verbaasd Jezus zich. Matteüs 8,10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. Lezen we ook in Lucas 7,9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’

Toen Jezus weer eens in zijn vaderstad was. Marcus 6,6 Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.

Na de genezing van de tien melaatsen komt er één terug Lukas 17: 17-18 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’

Na zijn gesprek met de rijke jongeling, Lukas 18:24. Jezus had niet voorzien dat de man bedroefd zou worden en weg zou lopen bij Jezus vandaan. Toen concludeerde hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Teleurstelling bij Jezus
Soms is de reactie van Jezus meer dan  verbazing en is Hij teleurgesteld. Terwijl Jezus op de berg van de  verheerlijking was, lukte het zijn discipelen niet om een boze geest uit te drijven. Toen Jezus ervan hoorde was hij teleurgesteld. Lukas 9:41-40 Ik heb uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet.’ Jezus zei: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen?

Sommigen dingen lukken niet of gedeeltelijk
Als Jezus zich wil verbergen mislukt dat. Lukas 9:10 Hij trok zich met hen terug in een stad die Bethsaïda heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij gaat ook een keer naar de overkant van het meer om de mensen te ontlopen, maar ook daar zijn ze.

Een genezing die langer duurde dan gedacht. Mensen als bomen, zie Marcus 8:23.

Op gegeven moment een deels mislukte missie In Nazareth. Marcus6:5 ‘En Hij kon daar geen enkele kracht doen ..’

Dan zijn er ook nog mislukkingen waar we een theologisch antwoord op hebben. Het verraad van een discipel, die Jezus had uitgekozen, Lukas 6:16, en de dood van Jezus aan het kruis.

Toch de overwinning
Uiteindelijk wordt Jezus de grote overwinnaar en zit Jezus aan de rechterhand van God in de hemel.

Conclusie
Als we weten dat ook Jezus als mens vol van de Geest, moeite en teleurstelling moest verwerken is dat een troost voor ons. Verbazing, teleurstelling en mislukkingen zijn ook onderdeel van ons leven. Evenals de uiteindelijke overwinning.

Healing Rooms Gouda