Welkom

Vanaf 4 juni 2020 zijn jullie weer van harte welkom op de open avonden op donderdag. We zijn blij en dankbaar dat Healing Rooms Gouda in beperkte vorm weer open mag! Aanstaande 18 juni zijn we vanwege een ouderavond gesloten. Maar verder tot de zomervakantie open.

Het is fijn als je zelf iets te lezen mee neemt, omdat lectuur nu niet op de tafel ligt.

We vragen je je komst via info@healingroomsgouda.nl  te melden vòòr woensdagavond, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Je krijgt een tijdslot via mail zodat je niet lang hoeft te wachten.

We vragen je om uje medewerking om je bezoek goed te laten verlopen:

Als je zelf of je huisgenoot klachten heeft, wil je dan niet komen.
Wij houden net als iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus we zalven niet
We geven geen hand of knuffel. Best lastig, als we graag willen troosten.
Wil je je jas bij je houden en mee nemen naar het lokaal?
Er is één wc beschikbaar, onderaan de trap. Wil je zelf de wc reinigen met een doekje dat in de WC ligt?
We bieden geen thee of koffie aan. je kunt wel een glas water voor jezelf vullen. Of je waterflesje meebrengen.

Heb je last van sombere buien, psychische of lichamelijke klachten. Of heb je gewoon goede raad nodig, een luisterend oor of eens iemand, die je met respect behandelt. Kom dan eens langs bij Healing Rooms Gouda.

Soms zijn we dicht omdat de school een ouderavond heeft of met vakantie is. Dan kunnen we de school niet gebruiken. Je vindt een overzicht van de data op deze site bij “welkom” en dan “open op…”

Je kunt inlopen van 19:00 tot 20:30 uur. Het is als een soort inloopspreekuur. Als je langs komt, word je ontvangen door iemand die de receptie doet. De receptionist zal zorgen dat je bij een team komt voor gesprek en gebed.

Ons adres is: Johannes Calvijn School. Dreef 200. 2803 HE Gouda (naast de schoolgebouwen van de Driestar). Zie verder pagina <Adres/Route>.

We willen graag met je in gesprek gaan en voor je bidden als jij dat ook wilt.

Op deze site  is nog veel meer informatie vinden. De pagina’s “Hoezo Healing?” geven een selectie van specifieke hulpvragen. Overigens kun je voor iedere hulpvraag bij ons terecht.
“Oriëntatie” geeft informatie voor mensen, kerken en groepen die zich willen oriënteren op het onderwerp bidden voor genezing. “Verbreding” laat (veel) meer zien wat de christelijke kerk/gemeente op het gebied van gezondheid, genezing en bevrijding zou kunnen bieden.

Henk en Marty van Blitterswijk

N.B. We willen reclame gaan maken voor Healing Rooms. Daarvoor is geld nodig, zo’n 1000 Euro. Zou je daarvoor een gift willen overmaken?

IBAN: NL11 INGB 0003 6398 44
BIC: INGBNL2A
t.g.v. Stichting Healing Rooms Gouda

Healing Rooms Gouda