Welkom

Door de Lockdown is Healing Rooms Gouda voorlopig dicht vanaf 17 december. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de HRG weer open mag.

U bent na de lockdown weer van harte welkom op de open donderdagavonden van Healing Rooms Gouda.

Als u wilt dat we voor u bidden, kunt u een email sturen naar info@healingroomsgouda.nl

Op deze site  is nog veel meer informatie vinden. De pagina’s “Hoezo Healing?” geven een selectie van specifieke hulpvragen. Overigens kunt u voor iedere hulpvraag bij ons terecht.
“Oriëntatie” geeft informatie voor mensen, kerken en groepen die zich willen oriënteren op het onderwerp bidden voor genezing. “Verbreding” laat (veel) meer zien wat de christelijke kerk/gemeente op het gebied van gezondheid, genezing en bevrijding zou kunnen bieden.

Henk en Marty van Blitterswijk

N.B. We willen reclame gaan maken voor Healing Rooms. Daarvoor is geld nodig, zo’n 1000 Euro. We betalen ook huur. Zou u daarvoor een gift willen overmaken?

IBAN: NL11 INGB 0003 6398 44
BIC: INGBNL2A
t.g.v. Stichting Healing Rooms Gouda

Healing Rooms Gouda