In de leer bij Jezus

Jezus heeft veel mensen genezen. De Bijbel spreekt van massa’s en van menigten mensen, die werden genezen. Bij negen en twintig van die genezingen worden details gegeven. Die laten zien dat de ziekten, de situaties en de aanpak van Jezus steeds weer anders was. Door je erin te verdiepen ga je meer begrijpen van genezen. In ieder geval dat er veel soorten ziekten zijn, dat je er in allerlei situaties mee te maken kan krijgen en dat het is ook steeds weer anders wat je als christen zou kunnen doen.

Op een dag begon Jezus met genezen
De eerste, die werd genezen was een door een demon bezeten man. Hij viel Jezus lastig tijdens zijn preek in de synagoge door hard te gaan schreeuwen. Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ ‘De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw’.

Direct daarna ging Jezus op bezoek bij het ouderlijk huis van Petrus. De schoonmoeder van Petrus lag met koorts in bed. De discipelen spraken met Jezus over haar. ‘Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen’.

Het was trouwens niet zomaar een toevallige dag dat Jezus ging genezen. Het was enkele dagen nadat Jezus zijn eerste volgelingen had. Hij was vanaf nu niet meer alleen maar samen. Dat is ook wat wij merken. Genezen is teamwerk. We doen het samen als christelijke gemeente.

Genezing Matteüs Marcus Lucas Johannes
1. Man met onreine geest 1:23-25 4:33-37
2. Schoonmoeder van Petrus 8:14-15 1:30-31 4:38-39
3. Demonen eruit in Galilea 1:39 4:40-42
4. Melaatse, die het rondvertelt 8:2-4 1:40-42 5:12-13
5. Verlamde door het dak 9:2-7 2:3-5 5:17-25
6. Man met verdorde hand 12:9-13 3:1-5 6:6-10
7. Geraseense bezetene 8:28-32 5:1-13 8:26-33
8. Dochter van Jaïrus 9:18-19; 23-25 5:22-24;
35-43
8:41-42;
49-56
9. Vrouw met vloeiingen 9:20-22 5:25-34 8:43-48
10. Enkele zieken in Nazareth 13:58 6:5-6
11. Dochter van Syrofenicische 15:22-28 7:24-30
12. Doofstomme man “Effata” 7:32-35
13. Blinde man in Bethsaïda 8:22-26
14. Kind met boze geest 17:14-28 9:14-27 9:38-43
15. Blinde Bartimeüs 20:30-34 10:46-52 18:35-43
16. Knecht van centurion 8:5-13 7:2-10
17. Twee blinden 9:27-30
18. Stomme bezetene 9:32-33 11:14
19. Blinde en stomme bezetene 12:22 6:17-19
20. Zoon weduwe in Naïn 7:11-15
21. Maria van Magdala e.a 8:2
22. Vrouw, die krom was 13:10:13
23. Waterzuchtige 14:1-4
24. Tien melaatsen 17:11-19
25. Oor van knecht Malchus 22:49-51
26. Zoon hoveling Kafarnaüm 4:46-53
27. Invalide man Bethesda 5:2-9
28. Blind geborene 9:1-41
29. Lazarus 11:1-44

 

Weet je de antwoorden op de volgende vragen? (Lees daarvoor de 29 genezingen)
1. In welke situatie moest Jezus meer dan één keer spreken voordat de persoon werd genezen?
2. Jezus gaf soms een opdracht, die eerst gedaan moest worden voordat ze zouden genezen. Welke opdracht vind je het meest extreem?
3. Welke van de genoemde ziekten zou door de huidige medische wetenschap kunnen worden genezen?
4. De mensen gingen naar Jezus toe om genezing. In één geval lijkt dat niet het geval. Waarom ‘lijkt’?.
5. Soms is er voor genezing ook bevrijding nodig van de machten van de duisternis. Welk deel op het totaal aantal is dat ongeveer. Schat een percentage.

Bron: Bij de lijst van genezingen heb ik gebruik gemaakt van het boek van John Wimber en Kevin Springer ‘Een kracht tot genezing’, bladzijde 201.

Healing Rooms Gouda