Vrij van Hallucinaties

Mensen met psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie kunnen aan hallucinties lijden. Hoe kun je mensen helpen daarvan af te komen?

Hallucinatie zijn ook bekend uit de Bijbel. Christenen kunnen ook dingen horen, zien, voelen of ruiken die niet in de buitenwereld voorkomen. Bij christenen komen ze van de Heilige Geest. Maar hallucinaties kunnen ook van een andere bron van de geestelijke wereld komen en problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld ze kunnen veel angst aanjagen. We hanteren het woord hallucinaties meestal alleen als ze problemen veroorzaken.

Hoe pak je een hallucinatie uit de wereld van de duisternis aan? Belangrijk is dat de betreffende persoon zelf de hallucinaties niet wil. Ook de aanwezigheid van christenen is belangrijk. Eventueel christenen die de confrontatie met het rijk aangaan waar die hallucinaties vandaan komen.

De reden dat iemand hallucinaties krijgt kan diep liggen, namelijk dat geestelijke entiteiten een recht hebben verworven tot toegang in je lichaam. Soms is dit al generaties lang het geval. Er kan een recht verworven zijn om allerlei redenen. Die rechten moeten stuk voor stuk beoordeeld worden en teniet gedaan worden. Daar is een traject van bevrijdingspastoraat voor nodig.

Healing Rooms Gouda