Genezingen door de leerlingen van Jezus

Als je een bijbelstudie zou willen doen over genezing door de volgelingen van Jezus, zou je kunnen kiezen voor een tweeluik. Een studie dat genezing inderdaad ook een taak was en is voor de volgelingen van Jezus. En dan ook een studie van daadwerkelijke genezingen, die door de hand van de discipelen plaatsvonden. Die studie kan informatie geven hoe ook wij in de bediening van genezing zou kunnen staan.

De bediening voor genezing van de discipelen begint als een gebedsverhoring. Zie Matteüs 9 vanaf vers 35. Jezus genas iedere ziekte en iedere kwaal. Jezus zag dat Hij alleen te kort kwam om ieder te kunnen helpen ‘er zijn weinig arbeiders’. Vervolgens gaat Jezus bidden: ‘Vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen’.

Jezus ontvangt direct de oplossing. De Vader maakt het Hem dat duidelijk veronderstel ik. De discipelen worden erop uitgestuurd. Jezus geeft ze ‘macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen’. En dat gebeurt ook.

In Lukas 9 is deze uitzending ook vermeld. Lukas 10 geeft aan dat Jezus daarna nog 70 of 72 anderen met dezelfde opdracht erop uit stuurde. Ook zij kregen de opdracht ‘genees de zieken die er zijn’. Jezus was zeer verheugd over deze ontwikkeling ‘vervuld met de Heilige Geest begon Hij te juichen’ (vers21). Vers 23 en 24 meldt dat vele profeten en koningen hadden begeerd deze geweldige ontwikkeling te zien.

Hieronder staat een overzicht van de bediening van genezing van de discipelen[1].

[1].

DE GENEZINGSBEDIENING VAN DE DISCIPELEN
Omschrijving Matth. Marcus Lucas Handelingen
1. Jezus’ bediening beschreven 11:2-6 7:18-23
2. Uitzending twaalf 10:1-11:1 3:13-19 9:1-11
3. Uitzending zeventig 10:1-24
4. Discipelen pogen demonen uit te drijven 17:14-21 9:14-29 9:37-45
5. Macht tot binden en ontbinden 16:13-20
6. Zendingsopdracht 28:16-20 16:14-20 24:44-53 1:1-11
7. Jezus’ bediening beschreven 2:22
8. Tekenen en wonderen door apostelen 2:42-47
9. Genezing blinde bedelaar 3:1-4:22
10. Gebed om moed en genezingstekenen 4:23-31
11. Tekenen en wonderen door apostelen 5:12-16
12. Bediening Stephanus 6:8-15
13. Bediening Filippus 8:4-13
14. Ananias en Saulus 9:10-19
15. Petrus geneest Aeneas (Lydda) 9:32-35
16. Petrus geneest Dorcas Cloppe) 9:36-43
17. Bediening Jezus 10:34-41
18. Tovenaar blind geworden (Paulus) 13:4-12
19. Paulus en Barnabas in lconium 14:1-7
20. Lamme man in Lystra 14:8-18
21. Paulus opgewekt in Lystra 14:19-20
22. Slavin in Filippi 16:16-40
23. Paulus in Efeze 19:8-20
24. Eutychus opgewekt uit de doden 20:7-12
25. Paulus vertelt over Ananias 22:12-21
26. Paulus op Malta 28:1-10
27. Galaten 3:5
28. Hebreeën 2:4

[1]

[1] Dit overzicht komt uit het boek van John Wimber: een kracht voor genezing.

Healing Rooms Gouda