Zegenen

Een van de voorzieningen, die we als mensen hebben gekregen is dat onze woorden kracht hebben. Dat onze woorden kracht hebben kunnen we gebruiken om te zegenen.

Wat is zegenen?
Zegenen is goede woorden spreken. In het Griekse deel van de Bijbel staat het woord ‘eulogeo’. ‘Eu’ kun je met ‘goed’ en ‘logeo’ met ‘spreken’ vertalen. Als jij goede woorden over mij spreekt dan zegen je mij. Als ik goed over jou spreek dan zegen ik jou.

Welke woorden kun je gebruiken?
De apostel Paulus gebruikt zinnen zonder werkwoord als zegenwoorden, bijvoorbeeld: ‘De genade van God voor jou’. Hij zendt zijn woorden als een pakketje of cadeautje. Om iemand te verrassen en te verwennen.

Er is een cursus ‘zegenend helpen’. Daar leer je om zoiets te zeggen als: ‘Ik zegen je met de liefde van God in de naam van Jezus’.

Een zegen ontvangen
Een cadeau hoor je in ontvangst te nemen. Je kunt een cadeau ook negeren of zelfs weigeren. Dat geldt ook voor een zegen. Neem je het in ontvangst of negeer je het of weiger je het zelfs?

Ik stuur jou hierbij als degene die dit leest, de genade en de liefde van God. Kun je het in ontvangst nemen en ervan genieten? Dikwijls helpt een gebaar van je lichaam. Je kunt  bijvoorbeeld je handen open doen.  Doe ook je hart maar open en bedenk: ‘Hierbij ontvang ik de genade van God’. ‘Hierbij ontvang ik de liefde van God’.

Wat is het toch mooi dat onze woorden kracht hebben. Dank U wel Vader in de hemel.

Een zegen geven
Een zegen geven is nog mooier dan een zegen ontvangen. Waarom? Omdat er iets speciaals gebeurt. Alsof de Heilige Geest een soort bonus uitdeelt. Probeer het maar eens. Misschien komt het door het principe dat God de blijmoedige gever lief heeft, 2 Korintiërs 9:17.

Er staat in de Bijbel dat als jij een zegen uitspreekt dat je ook zegen terug ontvangt. 1 Petrus 3:9. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; ?zegen? juist, opdat u ook zelf ?zegen? ontvangt, want daartoe bent u geroepen. [NBV]

God zegenen?
Als je iets goeds over of tegen God zegt, dan zegen je Hem. In het Engels zijn er wel vijftien Psalmen waar ‘Blessed be God’ of ‘Blessed be the Lord’ in voorkomt. Er worden dikwijls slechte dingen over God gezegd, maar jij zorgt dan voor enig tegenwicht door iets moois te zeggen over God.

Bij de joodse mensen is er veel zegen voor God. Zij danken bijvoorbeeld niet voor het eten, maar zij zeggen: ‘Gezegend is God, die ons het eten geeft’. In die stijl heeft Jezus ook destijds de zegen over het eten uitgesproken. Althans dat lijkt mij het meest waarschijnlijk.

Wat zeg je dan precies?
Als iemand tegen je zegt: ‘Ik zegen je’ is dat mooi maar ook vaag. Je denkt: ‘Oké, maar wat is de inhoud van de zegen. Waar gaat het over?’ Het is net als bij een compliment. Dat komt pas aan als het ook vermeldt waar het over gaat. Het is daarom goed om te vermelden waar de zegen over gaat.

Het is trouwens ook al een zegen als je alleen iets goeds zegt en niet eens het woord zegen gebruikt. Een compliment is dus ook een vorm van een zegen.

Hoe meer geïnspireerd door de Heilige Geest des te meer zal de zegen kracht hebben. Zeker als de Heilige Geest een speciale zegen op het oog heeft.

Het tegenovergestelde: vloeken
Naast goed spreken kun je ook kwaad of slecht spreken over iemand. Zo als goed spreken ‘zegenen’ is, zo is slecht spreken al snel iemand ‘(ver)vloeken’. Ook als we dat niet bedoelen.

Net als de Heilige Geest de zegen van iemand kan bekrachtigen, zo kan het rijk van de duisternis verkeerde woorden bekrachtigen. (Zie ook onderwerp vloeken)

Het komt er dus wel op aan hoe we over iemand spreken. Als we oordelen over iemand dan heeft dat al snel een goede of kwade invloed.

Mocht er toch iets negatiefs over iemand uit je mond komen, herroep het en verbreek het. Zet er positieve woorden over iemand tegenover. Zelfs tegen degenen die vervolgd werden schreef de apostel Paulus: ‘zegen en vervloek niet’, Romeinen 12:14.

Zie voor meer informatie: https://healingroomsgouda.nl/studie/voorzieningen/zegenen/zegenen-extra

Healing Rooms Gouda