Vrij van Schuldgevoel

Mensen kunnen allerlei schuldgevoelens hebben. Schuldgevoelens over slechte dingen, die je hebt gedaan. Over dingen, die je hebt nagelaten. Of dat je als persoon onvoldoende kon bieden.

Mensen met veel schuldgevoelens hoor je soms zeggen, dat er geen uitweg voor hen is. Het is hun straf dat ze die gevoelens hebben. Dat lot moeten ze dragen. Het is onontkoombaar dat ze moeten lijden. In dit stukje tekst gaat het er over om van schuldgevoelens af te komen. En je kunt ervan af komen. En dat is niet weglopen voor je verantwoordelijkheid of zoiets. Het is het accepteren van wat God ons wil geven.

Als er schuld is
Als je schuldig bent zijn je schuldgevoelens correct. Dan kun je handelen zoals in de vorige studie ‘vrij van schuld’ stond, zie link. Als je vrij bent van de schuld, is het ook goed om af te rekenen met de schuldgevoelens, die daar dan nog bij horen.

Als het de vraag is of je schuldig bent
Jezus is de weg de waarheid en het leven. Je voelt je schuldig, maar zou je de waarheid van Jezus onder ogen willen zien? Stel dat Jezus tot jou zou spreken: ‘je bent niet schuldig’ zou je dat dan accepteren?

Denk hier goed over na. Als je daar geen ‘ja’ op wil zeggen, kun je nog niet genezen. Je zult toch eerst dit station moeten passeren. Denk goed na. Dat jij je schuldig voelt is zo vertrouwd voor je maar zou je de waarheid van Jezus willen accepteren?

Schuldgevoelens twee keer fout
Als je schuldgevoelens hebt is dat twee keer fout. Onze Vader in de hemel heeft ‘vergeving’ als voorziening voor je beschikbaar gesteld. Daar wil je geen gebruik van maken. Je wijst de voorziening af, die de Vader heeft geschonken. Hij stelt het niet optioneel beschikbaar. Onze Vader in de hemel wil dat het goed met je gaat. Je wijst niet alleen de voorziening af, je wijst daarmee ook God af.

Ten tweede komen schuldgevoelens uit het rijk van de duisternis. Deze gevoelens maken de mensen zwak en dat is net wat zij beogen. In plaats van strijders in zijn Koninkrijk worden dit mensen, die hulp nodig hebben. Dikwijls komen de schuldgevoelens gelijktijdig met een bepaalde gebeurtenis waarbij de vriendelijkheid of kwetsbaarheid van een persoon net in zijn nadeel kan werken. Heel sneaky.

Paulus als voorbeeld uit de bijbel
De apostel Paulus had de gemeente vervolgd. Hij had mannen, vrouwen en kinderen voor het gerecht gesleept en die hadden zware straffen gekregen. Hij had levens van mensen op zijn geweten.

Hoe ging hij ermee om? Hoe kon hij leven met zijn slechte daden, die hij in het verleden had gedaan? Twee dingen vallen op. Hij ging het tegenovergestelde doen van waarin hij fouten had gemaakt. In plaats van vervolgen ging hij de gemeente opbouwen. En hij deed dat zeer ijverig.

Daarnaast komt hij rond uit voor zijn fouten en geeft een lelijk woord aan zichzelf: ‘En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien’. 1 Kor 18:8. In deze zin staat zowel waar Paulus heel trots op kon zijn als een scheldwoord voor zichzelf. De NBV noemt dat ‘een misbaksel’.

Petrus als voorbeeld uit de bijbel
Petrus verloochende Jezus toch, terwijl hij drie keer gewaarschuwd was. Toen het gebeurt was, vond hij het vreselijk. Petrus weende bitter.

Daarna probeerde Petrus met zijn fout te leven. Hij leefde verder. Hij ging weer vissen, wat hij vroeger ook deed. Na enkele weken kwam Jezus erop terug. Hij zocht Petrus op en kwam erop terug. Jezus gaf Petrus een hoge plaats. Ik lees geen enkel verwijt van Jezus.

Judas als voorbeeld uit de bijbel
Judas heeft wel de domste misstap in de geschiedenis gedaan. Hij verraadde Jezus, zodat men Jezus kon gevangen nemen en daarna kruisigen. Judas kwam niet tot inkeer. Hij kwam vreselijk met zichzelf in de knoop. Een paar dagen later verhing hij zich. Een baken in zee voor iedereen.

Groot schuldgevoel slecht voor je gezondheid
Een schuldgevoel werkt slecht voor je psychische gezondheid. Je kunt het plezier in het leven verliezen en er depressief van worden. Depressiviteit kan weer tot andere ziekten leiden. Dat geldt natuurlijk vooral als je last hebt van zware schuldgevoelens.

Zie ook de pagina vrij van schaamte, zie link.

Healing Rooms Gouda