Bijbelstudie materiaal

Hier zijn wat aantekeningen te lezen als u een Bijbelstudie wil doen over het ‘het heil is uit de joden’.

Het heil is uit de joden
Toen Jezus op een keer door het land van de Samaritanen reisde en daar in gesprek kwam met een vrouw, zei Jezus tot haar: ‘Het heil is uit de joden’, zie Johannes 4:22 (NBG vertaling). Die lange geschiedenis van God met Israël, het joodse volk, vatte Jezus samen in de oneliner: ‘het heil is uit de joden’.

Het Griekse woord dat met ‘uit’ is vertaald is het woord ‘ek’. Het betekent: het komt er vandaan. Die vrouw uit Samaria begreep dat het heil er ook voor haar was en Jezus herriep dat niet. De goede dingen zouden niet vanuit haar eigen volk voortkomen, wat de opvatting daar was, maar het heil komt bij de joden vandaan.

Wat is ‘heil’?
Het Hebreeuwse woord ‘yeshua’ komt in het Oude Testament 78 keer voor, het is woordnummer H3444 van het lexicon van Strong. Het is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord. Het betekent gered, bevrijd, geholpen: je heb een moeilijke tijd, misschien was de situatie uitzichtloos, maar je bent eruit gekomen. Het woord betekent ook welvaart, voorspoed, overwinning. De Statenvertaling vertaalt dit woord meestal met heil, de NBV slechts 8 keer met heil, de andere keren met hulp (zoals in Genesis 49:18) of met stut en steun (zoals in Deut 32:15) etc. De King James Bible vertaalt 65 keer met ‘salvation’. Het duidt op de meest ideale situatie, een meer verheven woord dan heil hebben we niet.

In Genesis 49:18 vertaalt de SV en HSV het Hebreeuwse woord ‘yeshua’ met zaligheid. Zalig vind ik wel een mooi woord. We kennen ook nog de uitdrukking ‘Zalig is het volk van Israël’. Volgens Romeinen 11:26 zou dat iets zijn waartoe het volk Israël bestemd is. In de brief aan de Romeinen wordt het Griekse woord ‘soter’ gebruikt dat overeenkomt met het Hebreeuwse woord ‘yeshua’.

Gaan de zaligsprekingen ook over heil?
Wat wij kennen als de zaligsprekingen zoals die bijvoorbeeld in Matteüs 4-6 staan, daar wordt het Griekse woord ‘makarios’ gebruikt, dat ‘gezegend’ betekent. De King James Bible hanteert als vertaling dan ook het woord  ‘blessed’. De NBV vertaalt met het naar mijn gevoel vlakke woord ‘gelukkig’.

Jezus = Heilbrenger
Jeshoewa, je voelde het misschien ook wel aan, is de naam van de Messias, de naam van de man die wij kennen als Jezus. Hij heeft Zijn naam waar gemaakt. Het heil, de zaligheid is dus ook een persoon. Tegen die mevrouw uit dat volk noemde hij dus zijn eigen naam.

De bron van het heil
Dat heil, die zaligheid komt voor de goede orde van God de Vader vandaan, zie Openbaringen 7:10, zie ook Opwekking lied 381.

Vanaf de tijd van Jezus geeft God het heil aan zijn eigen volk. ‘Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’ (Hebreeën 8:10). Hierover hadden profeten al lang van tevoren gesproken. Als God dichtbij is, werkt dat heil uit.

Andere volken kunnen, mogen deelnemen aan dit heil, deze zaligheid.
Dit is was Paulus schrijft aan de gemeente van God te Rome. De mensen van de volken kunnen zich enten op het volk Israël.

Aan de gemeente van God in Efeze schrijft Paulus dat de mensen uit de volken: Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,  gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest (Efeziërs 2: 17-22).

Voor het algemene verhaal, zie link

 

Healing Rooms Gouda