Het heil is uit de joden

In de bijbel staat dat het heil uit de joden is, wat zou dat betekenen?

Het woord voor heil in het Hebreeuws is een woord, dat je kunt uitspreken als ‘yeshua’. Het is een woord wat ‘het mooiste wat er is’ wil aangeven. Vertalingen van de bijbel gebruiken de Nederlandse woorden als heil, zaligheid en redding. Jongeren zouden kunnen vertalen met zoiets als ‘vet gaaf’, dat is ook toch zoiets als het mooiste wat er bestaat?

Als je in de bijbel zoekt dan zal je lezen dat de Heilige Geest, de Geest van God, als die bij je is, dan brengt de Geest van God dat, wat je nodig hebt. Het heil komt er dankzij de Heilige Geest.

Als je het heil van God zou willen hoe kom je er dan aan? Ook daar geeft de bijbel antwoord op. Ten eerste is het goed te beseffen waar het heil vandaan komt, namelijk uit de joden.

Hoe kunnen we het ontvangen van de joden? De apostel Paulus geeft daar in zijn brief aan de gemeente van Rome antwoord op. Hij gebruikt het beeld daarbij van een olijfboom. Je hebt wilde en edele olijfbomen. Het volk Israël is als een edele olijfboom, met takken waaraan de olijfvruchten groeien, die heerlijke olijfolie oplevert.

De mensen uit de volken zijn als de takken van een wilde olijfboom. Van belang is nu dat je als wilde tak je losmaakt van de wilde olijfboom en je ent op de edele olijfboom. Dan ga je namelijk ook goede olijfvruchten voortbrengen, die heerlijke olijfolie oplevert. De olijfolie staat voor de Heilige Geest. Als die Geest je overstroomt kom alles in orde: herstel, genezing, vrijheid en overvloed.

Goed, als je wil enten op het volk Israël, hoe doe je dat? Dat zou je als volgt kunnen doen. Sluit je aan bij een groep, die met de dingen van het volk Israël bezig zijn: een kerk of een christelijke gemeente. Doe mee met hen. Geniet van de woorden en van de muziek en van de ceremoniën. Lees de bijbel. Richt je leven in zoals je dat leest in de bijbel. Aanbid God en erken zijn gezag. Wat je zult merken is dat je denken, normen en waarden en als gevolg daarvan ook je houding en gedrag zullen veranderen.

Het was je misschien al opgevallen. De Hebreeuwse naam voor de mens, die wij kennen in Nederland als Jezus is Yeshua. Hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord ‘yeshua’ wat je kunt vertalen met heil. Mooi toch? Het volk Israël hanteert namen, die een directe betekenis hebben. Je hoeft de betekenis niet eerst in een namenboekje op te zoeken. We zouden Jezus in Nederland ook Heilbrenger, Zaligmaker of Redder kunnen noemen.

Heb je nog een vraag of probleem over dit onderwerp? Bespreek dat dan met vertrouwde mensen die ook zijn aangesloten op het volk Israël. En je kunt natuurlijk ook bij ons komen voor gesprek en gebed.

Voor achtergrond informatie, zie link

Healing Rooms Gouda