Vergeving

Er zijn twee kanten aan de medaille van vergeven. Beide kanten zullen in je leven aan de orde komen of het moet zijn dat je omgeving geen fouten maakt of dat je zelf ook foutloos bent. De ene kant van de medaille is vergeving vragen en de andere kant is vergeven geven.

Vergeven is afstand nemen van het recht op vergelding. Dat is wat je weggeeft. Maar je krijgt er ook wat voor terug: vrijheid en zegen van God. Zelfs genezing kan aan de orde zijn als het niet vergeven de oorzaak was van je ziekte.

Vergeving vragen
Je kunt tot de ontdekking komen dat je een fout tegenover een ander hebt gemaakt. Misschien wel doordat die persoon zelf je er opmerkzaam op maakt.

Het begint met het erkennen, dat je het niet goed hebt gedaan. Je kunt sorry zeggen, je excuus aanbieden: ‘Het spijt me, dat was niet goed van me’. Hoe concreter je erbij kunt zeggen wat je fout hebt gedaan, des te meer zal het recht doen aan wat is voorgevallen.

Als je door je fout een ander een nadeel hebt bezorgd is het goed om dat nadeel weg te nemen. Als het materiele schade is, zorg voor vergoeding. De Bijbel geeft als richtlijn het bedrag van de schade met twintig procent extra. Als je iemand een slechte naam hebt bezorgd, probeer dat ook recht te zetten.

Hoe serieuzer je het vergeving vragen doet, des te beter zal het uitwerken op het herstel van de beschadigde relatie met iemand. Uiteindelijk kan de relatie beter worden dan ooit te voren.

Mocht iemand je excuus en je goede gaven voor herstel niet aanvaarden, wees er dan zeker van dat je vrij bent wat betreft je schuld. Nu gaat er om dat jij die nare reactie niet gaat vergelden. Blijf zo iemand positief benaderen. Bidt en wacht en doe er alles aan om de relatie weer goed te krijgen. Dit is wat God ons vraagt.

Vergeving geven
Als iemand je om vergeving vraagt voor wat jou is aangedaan, aanvaardt dan het excuus en eventueel de vergoeding van de schade. Probeer elkaar weer lief te hebben en probeer wat is voorgevallen te vergeten. Wat doe je als de ander wel vergeving vraagt, maar niet aanbiedt om de schade te vergoeden? Dat is pijnlijk. Bidt God of Hij tussenbeide wil komen.

Lastiger is het om iemand te vergeven, die geen vergeving vraagt, sterker nog, die niet wil erkennen wat er aan narigheid is gebeurd, of nog sterker, die doorgaat met vervelend doen. Ook hier geldt dat je gebonden bent en gebonden blijft als je je recht op vergelding niet loslaat.

Je hoeft zeker niet goed te praten wat er is gedaan of wat nog gebeurt. Je kunt zeggen: ‘Ik hou van je maar het is niet goed wat je hebt gezegd en gedaan’. En blijf positief ingesteld over die ander. Bidt en wacht op God, die rechter van hemel en aarde is. Dit is wat God ons vraagt.

God vergeving vragen
Hebt u wel eens iets naars over God gezegd. Of hebt u dingen gedaan waarvan u wist dat het tegen de regels van God inging? Vast wel. Dan is het ook goed om God vergeving te vragen.

Er is dan wel iets aan onze kant nodig, namelijk erkennen dat, wat we deden, niet goed was. En dat hardop uitspreken. Als we iets hebben gedaan wat tegen de adviezen van God inging is het goed om dat hardop tegen God uit te spreken. Het werkt heel goed om dat samen met anderen te doen. ‘Belijdt elkaar uw zonden’, is een goed advies.

Hoe weet ik dat ik iets gedaan heb wat tegen Gods adviezen ingaat? De algemene lijn is dat de regels van God goed zijn voor onze eigen gezondheid en voor de gezondheid van de samenleving. Alles wat daar tegenin gaat is tegen Gods regels. Als je er meer van wilt weten dan kun je het onderwijs van Jezus lezen in de Bijbel, bijvoorbeeld de hoofdstukken 5, 6 en 7 van het boek Matteüs en blader eens door hoofdstukken van de boeken Exodus, Leviticus en Deuteronomium, die staan aan het begin van de Bijbel.

De belangrijkste regel van God is, Hem, elkaar en jezelf lief te hebben. Vergeving geven of vragen is daarvoor onmisbaar. Jezus zei dat we elkaar altijd moeten vergeven, ook al gebeurt het steeds weer. Hoe moet ik met een ander omgaan? Jezus heeft ons een praktisch advies gegeven: ‘Behandel anderen steeds zoals jij zou willen dat ze jou behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten’, zie Matteüs 7:12.

Vergeeft God jou? Zeker, de tekst die we bij Healing Rooms dikwijls gebruiken staat in een brief van de apostel Johannes namelijk in 1 Joh 1:9 ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad”. God scheldt ons de schuld kwijt en helpt ons om schoon te worden, want hij ‘reinigt ons van alle kwaad’.

Zaak van het hart
Bij deze zaken van schuld over en weer is het logisch dat we er eerst over nadenken. Wat is er precies gebeurd. Was dat goed en eerlijk. Op gegeven moment heb je het op een rijtje voor jezelf. Dat kan even duren of het is al snel duidelijk. Misschien moet je er eens met een ander over spreken. Als je het duidelijk hebt is dat het goede moment om vergeving te vragen of te geven.

Een gevaar is dat we gaan redeneren over het eigen gelijk en niet gaan toekomen aan vergeven. Probeer van je verstand naar je hart om te schakelen. Als we ons hart laten spreken zijn we eerder tot vergeving bereid. Dat is het ook het leidende principe van het televisieprogramma Het Familiediner. Luister daarom eens naar deze You Tube filmpjes, zie link of link.

Vergeving nodig om te genezen.
Niet vergeven kan een belemmering zijn om te genezen. Niet vergeven kan een oorzaak zijn om ziek te worden. Daar gaat het in dit lied over, zie link

Voor degenen die anderen helpen om te vergeven
Goed om te beseffen hoe belangrijk het voor God is dat we anderen vergeven. Als het voor een mens mogelijk is om daarin te bemiddelen, doen we een goed werk.

Samenvatting
Vergeving is er om de relaties tussen mensen te herstellen. En nog meer: het helpt om de relatie met God te herstellen. Vergeving is dan ook één van de mooiste voorzieningen waarvoor God heeft gezorgd.

Opdracht
1. Maak eens een lijstje van drie mensen waar je moeite mee hebt. Of die je eigenlijk niet zou gunnen dat het goed met ze gaat.
2. Is er iets tussen jou en die mensen. Moet je nog vergeving vragen of vergeving geven? Ga ermee aan de slag.
3. Zijn er ook zaken tussen jou en God? Biecht ze op en ontvang de vergeving zoals in de tekst van de apostel Johannes is vermeld.

Healing Rooms Gouda