Gezond voedsel

God heeft het volk Israël aangegeven hoe ze met voedsel moeten omgaan voor een gezond leven. Omdat het woorden van God zijn, zijn ze ook voor christenen belangrijk om na te leven. En voor anderen zijn het ook goede adviezen voor een gezond leven. Het niet volgen van deze adviezen kunnen immers gezondheidsproblemen veroorzaken.

Groente, fruit, zaden, noten
Het meest natuurlijke voedsel voor een mens is groente, fruit, zaden en noten. Die zijn volgens het verhaal van de schepping vooral gemaakt voor de mensen en de dieren om als voedsel te dienen. Dit voedsel is daarom speciaal aanbevolen.

Zuivel en eieren
Zuivel en eieren werden door het volk Israël genuttigd zonder dat er iets over de gezondheid daarvan in de Bijbel staat. Goed om te eten denk ik.

Drank
Water was de normale volksdrank. Heel gezond. Wijn werd ook genuttigd. Aanbevolen als je iets te vieren hebt. En er is al snel een reden om iets te vieren. In geval van bier, zou ik het zoutniveau in de gaten houden, zie ook verder in deze tekst.

Bedwelmende stoffen en medicijnen
Alleen tenzij het voor je genezing echt nodig is en niet voor je plezier.

Gezond vlees eten.
Het eten van vlees is op gegeven moment in de geschiedenis door God toegestaan om te eten. Het is een luxe eten. De dieren zijn van God. Vroeger werd bij de slacht dan ook dikwijls delen ervan aan God geofferd. Er zijn voorwaarden verbonden aan het eten van vlees. Daar zijn diverse redenen voor. De gezondheid is er één. Maar ook het ethisch verantwoord zijn en er zijn nog redenen denk ik die ik nog niet begrijp.

Geen vlees met bloed.
Uit het vlees moet het bloed zijn gedropen. Bloed eten of drinken mag niet. Daar wordt ook een argument bij gegeven: in het bloed zit namelijk het leven, daarom mogen mensen dat niet eten. Een argument, dat men toen blijkbaar begreep, maar voor mij niet helder is.

Niet het vet
Dat is ook een regel, eet het vlees en niet het vet. Dierlijke vetten, dat weten we inmiddels ook via de wetenschap, is ongezond.

Alleen vlees van bepaalde dieren
In die tijd dat de geboden werden gegeven at men heel veel soorten vlees. Net zoals nu nog in sommige landen in Azië en Afrika. Een flink aantal soorten van die dieren met name roofdieren en aaseters waren verboden om te eten voor Israël. Van de soorten vlees die bij ons in de winkel liggen staat varkens- en paardenvlees op de verboden lijst. Het verbod op het eten van varkensvlees kom je op diverse plaatsen in de Bijbel tegen. En van de vissen zijn vissen met schubben goed om te eten. Paling, geep en dergelijke niet. Ook mosselen, oesters, garnalen en dergelijke zijn niet goed om te eten. Misschien is de reden dat ze snel vervuild kunnen zijn.

Geen vlees van levende dieren
Dit is een regel, die bij ons is ingeburgerd, maar is wel een praktijk in sommige landen.

Respect voor dieren
Het volk Israël mocht een bokje niet in de melk van de moeder koken. De reden lijkt mij dat dit ethisch niet verantwoord is. Een dier, die je dient door melk te leveren mag je niet gelijktijdig leven benemen. De joodse mensen hebben naar aanleiding van dit gebod in de keuken gescheiden inrichting voor vleesproducten en melkproducten.

Nieuwe regels?
Als God in deze tijd de geboden zou geven, zou hij er nog een paar aan toevoegen denk ik. Twee voor de hand liggende zijn: geen overmatig zout en geen overmatige suiker gebruiken. Beide producten waren in de tijd van de Bijbel schaars, maar zijn nu goedkoop en volop aanwezig. De voedingsmiddelen industrie heeft ontdekt dat producten met meer zout en veel suiker beter verkopen.

Geen overmatig zout
Overmatig zoutgebruik kan hoge bloeddruk, hart en vaatziekten en nier problemen veroorzaken. Naar schatting overlijden in Nederland 2000 mensen per jaar door een overmatig zoutgebruik. De dagelijkse maximale aanbevolen hoeveelheid is 6 gram.

Geen overmatig suiker.
Overmatig gebruik van suiker kan suikerziekte veroorzaken. Het kan ook voor overgewicht zorgen, dat op zich weer allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken. In de Bijbel tref je wel een waarschuwing voor het eten van teveel honing, maar daar blijft het bij. Vooral de witte suiker is een boosdoener en wordt wel de witte dood genoemd.

Voedsel en een goede gast zijn?
Wat doe je als je ergens bent, waar je ongezond voedsel wordt voorgeschoteld? Mijn advies is: gewoon opeten en God bidden om bescherming. Een goede gast zijn is ook belangrijk.

Wat doe je als je ziek wordt van ongezond voedsel?
Als je bij God wilt komen voor genezing van een ziekte, die door onverstandig voedselgebruik is veroorzaakt, is het goed om te beginnen met je schuld te belijden. Als het voor het volk Israël ongezond was, wist je toch dat het ook voor jou ongezond was?
Daarna is het goed om je te bekeren door het ongezonde voedsel niet meer te eten. En tenslotte zou je God kunnen bidden om genezing.

Samenvatting
De christelijke godsdienst omvat alle aspecten van het leven. Ook gezond eten.  Als je gezond eet ben je geestelijk gezond bezig. En dat heeft ook uitwerking op je lichamelijke gezondheid. Mocht het fout gaan, dan is het goed om je schuld te belijden als dat aan de orde is. En ook om God te bidden om genezing.

Healing Rooms Gouda