Danken

Een innerlijke houding van dankbaarheid maakt een enorme voorziening van God, onze Schepper, vrij.

We kennen enkele voorbeelden van mensen die het psychisch moeilijk hadden. Maar door te danken weer aan het leven konden deelnemen.

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Thessaloniki: ‘…. dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt’  1 Tess. 5:18. Als je onder alle omstandigheden God kunt danken zul je niet snel onder de indruk zijn van wat er in en met je leven gebeurt.

Dat onder alle omstandigheden danken weten we niet alleen van Paulus, maar ook van allerlei heiligen zoals Franciscus van Assisi en Bernardino van Siena. De levens van die laatste twee heb ik ook eens bestudeerd en wat valt dat op? Dat zij ook mensen waren, die de stem van God volgden en daar blij en tevreden mee waren. Paulus schrijft dat hij geleerd heeft met alle omstandigheden genoegen te nemen, zie Fil. 4:11. Dat gold ook voor Franciscus en Bernardino. Wat er hen ook gebeurde. Bizar moeilijk werk, slopende kwalen, ze zouden zeker God niets verwijten. Ze lieten zich door niets en niemand van de wijs brengen. Alleen de dood kon hun werk stoppen. Maar eigenlijk nog niet eens, want het was zo inspirerend dat anderen met het werk doorgingen. Goed om hun levensverhalen te lezen!

Niet alleen Paulus maar ook andere personen in de Bijbel zijn een toonbeeld van dankbaarheid. Hoewel ook hun levens moeiten kenden. Ik denk aan Abraham, Jozef en David.

Abraham liet zijn dankbaarheid zien door met enorm veel geduld te blijven vertrouwen op God. Jozef, door in de liefde te blijven ondanks dat hij keer op keer onrechtvaardig werd behandeld. David door steeds van die prachtige Psalmen te maken voor lofprijzing en aanbidding terwijl hij in een voortdurende strijd was verwikkeld. Paulus dankt veel in zijn brieven ondanks zijn zware leven. Van hem is dus de uitspraak: ‘Dank God onder alles’. Hij had de kracht daarvan ontdekt.

Wat is de weg naar een dankbaar leven?
Begin met overtuigd te zijn van het belang van dankbaarheid.
De volgende stap is het danken in de praktijk gaan brengen. Dat kan in het begin zwaar zijn. Je weet haast niets te bedenken. Je krijgt de woorden haast niet over je lippen. Kun je nagaan hoe belangrijk het is. Als je volhoudt zal het steeds gemakkelijker gaan. Hou vol!
Uiteindelijk zal het danken je hart gaan raken en wordt je vervuld met dankbaarheid. Nu ga je sterk staan in het leven.

Er is ook een totaal andere houding. Als het tegen zit is de verleiding groot om jezelf zielig te vinden, om teleurgesteld te zijn, te gaan mopperen en klagen. Zo’n houding is begrijpelijk. Ook niet erg als het je eens overkomt, maar let op, als het een gewoonte wordt,  zal het alleen maar slechter met je gaan. Kies de weg van de dankbaarheid, die weg zet grote kracht vrij.

Zie voor extra informatie: https://healingroomsgouda.nl/studie/voorzieningen/dankbaarheid/dankbaarheid-extra

Healing Rooms Gouda