Gezond Leven

Deze pagina met de sub pagina’s op deze site is/wordt een serie over adviezen, die de bijbel geeft voor een gezond leven. Het zou best kunnen dat de gedachte, dat de bijbel adviezen zou geven voor een gezond leven nieuw voor u is. Veel mensen zien de adviezen in de bijbel als strenge regels, die het plezier in je leven bederven.

Het is maar hoe je er tegen aankijkt. Het is niet anders met de regels van onze Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld, fijn die adviezen om geen sociale media achter het stuur te gebruiken. Of jammer, want ik kan heus wel een whatsappje versturen terwijl ik goed oplet. Fijn dat winkeldieven worden opgepakt of jammer, want nu heeft het wel veel nadelen als ik iets wil stelen. Fijn dat het salaris van de topmanagers worden beperkt of jammer want ik zou nu pas lekker veel gaan verdienen.

In Israël waren en zijn er ook mensen blij met de adviezen van God. Zoals zij er tegen aankeken en kijken werd de maatschappij er een stuk beter van. In Israël hebben ze zelfs een feest voor het onderwijs van God. Simchat Tora. Vreugde om het onderwijs dat God hen gaf (Tora wordt buiten Israël met ‘wet’ vertaalt).

Als we nu zo met die positieve Israël bril op de bijbel gaan lezen, komen we veel nuttige, gezond makende adviezen tegen. Dank u wel, Vader in de hemel. U bent een goede God. Een goede Vader. Een Vader die wil dat we een goed leven hebben.

Wat opvalt, is, dat de adviezen in de bijbel:
1. Vooral gericht zijn op preventie. Het motto lijkt: ‘Voorkomen is beter dan genezen’.
2. Over alle aspecten van het leven gaan en zowel adviezen zijn voor ons als individu, als voor gezinnen en families, als ook voor totale maatschappij. Het is een integrale set van adviezen voor iedereen in welke situatie dan ook.
3. Over hoofdlijnen gaan. Hoe wij mensen precies ons leven invullen en hoe we dat doen als maatschappij, daarin moeten we zelf onze weg zoeken. In gebed kunnen we God om wijsheid en leiding vragen, maar we blijven zelf verantwoordelijk. Namelijk om het zo goed mogelijk zelf te bedenken.

De bijbel is een bibliotheek met heel oude en wat nieuwere boeken. Je kunt adviezen lezen, die Mozes heeft opgeschreven meer dan 13 eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Je kunt de adviezen voor het gezond leven lezen van Jezus, die hij zo’n tweeduizend jaar geleden heeft gegeven. En dan zijn er van allerlei andere schrijvers van de bijbel nog adviezen, zoals de apostelen die schreven voor de kerken die nog maar net waren ontstaan.

Adviezen moeten, dat weet iedere adviseur, aansluiten bij de problematiek en de uitdagingen van de mensen die je adviseert. Met die insteek zijn ook de adviezen in de Bijbel ontstaan. Anders hadden ze ook niet zo’n groot gezag gekregen.

In de tijd van Mozes was er een nomadische agrarische samenleving met nog weinig mensen en in een woestijn en steppe gebied. In de tijd van Jezus was dat een Joodse samenleving met uiteenlopende geestelijke stromingen en onder een Romeinse overheersing. De apostelen schreven aan mensen, dikwijls nog met Joodse wortels, in een typisch Grieks/Romeinse samenleving.

Overigens formuleert Mozes zijn woorden niet als adviezen, het waren meer directieven. Het volk Israël maakte een nieuwe start met als een soort van nieuwe grondwet en een nieuwe structuur. Er was voor de mensen geen keus: ‘Als je bij dat volk wilt horen, dan moet je je aan die nieuwe regels te houden. Die directieven hebben voor ons meer het karakter van adviezen gekregen. Goed bedoelde adviezen. Voor een gezond en gelukkig leven. Onverstandig om ze niet na te leven.

Jezus formuleert zijn woorden voor zijn volgelingen in stellingen en spreuken. En voor een wijdere kring van luisteraars in de vorm van verhalen met een moraal. Zijn onderwijs gaf inzicht in het leven. En dat leidt er dan weer toe dat je weet wat je moet doen.

De apostelen schrijven aan mensen, die hebben besloten om het gezag van God te aanvaarden. Daarom schrijven ze ook vrijmoedig over wat ze wel en niet moeten doen.

Zowel Mozes, Jezus als de apostelen brengen met hun woorden naar voren wat de wil van God is voor de mensen. En de wil van God voor ons is dat we verstandige keuzes maken, die goed voor onszelf is voor onze naaste.

Als Mozes, Jezus of de apostelen in onze tijd zouden leven, dan zouden ze komen met nieuwe uitspraken over het leven. Adviezen om in onze tijd op een goede manier te leven. Een tijd, die een heel andere tijd is dan de tijden waarin de boeken van de Bijbel zijn geschreven. Daarom zijn er in onze tijd ook weer mensen nodig, zeg maar opvolgers van de eerste apostelen, die de wil van God in onze, zo totaal andere, samenleving kunnen duidelijk maken. Zij die dit doen, zou je als onderdeel van de doorgaande apostolische traditie kunnen zien.

Het is mijn bedoeling om een voor onze tijd waardevol overzicht te geven van de ‘adviezen’ van Mozes, Jezus en de apostelen. En ik zal ik een voorzichtige poging doen om nog wat toe te voegen in het licht van de andere tijd waarin wij nu leven.

Die toevoeging doe ik alleen in relatie tot gezondheid in het algemeen. Wat zijn oorzaken of hoe kun je juist voorkomen dat je ziek wordt.

Bij welke manier van leven zien we dat bij mensen regelmatig ziekte en andere narigheid ontstaat. Dat is dus blijkbaar geen verstandige manier van leven. Dikwijls, niet altijd, is er al in onze maatschappij inzicht over dit onderwerp. En welke manier van leven leidt juist tot een goede gezondheid. Ook hier is dikwijls in onze maatschappij ook kennis over.

Healing Rooms Gouda