Achtergrond

Als je mee wilt doen in de zoektocht naar wat God ons duidelijk wil maken over ziekte en genezing is het goed om inzicht te hebben in de kwaliteit van de bronnen, die we gaan gebruiken.

De belangrijkste bron in deze studies zijn teksten uit de Bijbel. Die zijn oorspronkelijk in een andere taal opgeschreven. Hoe goed zijn de vertalingen eigenlijk, die we hanteren en is de oorspronkelijke tekst wel goed bewaard gebleven. Op deze vragen gaat de eerste studie in.

De Bijbel is in de cultuur van het Midden Oosten, specifiek in Israël ontstaan. Al in de dagen van Jezus en de tijd daarna hebben diverse culturen invloed gehad op het begrijpen van de Woorden van God en op de vormgeving van de kerk. Tot op de dag van vandaag, zo’n twee duizend jaar later. Als je iets weet over die invloeden, dan kun je ook beter de oorspronkelijke bedoeling begrijpen. Daar gaat de tweede studie over.

Beide studies aanbevolen voor eigen gebruik bij de bestudering van de Bijbel. Zelf heb ik ze ook gebruikt als uitgangpunt voor alle andere studies, die u op deze site aantreft.

Henk van Blitterswijk

Healing Rooms Gouda