Ziekte?

Genezen van een ziekte, daar denk je als eerste aan bij ‘healing’.

Wij hebben in ons land en in de regio goede gezondheidszorg. Je kunt naar de  huisarts, specialisten en therapeuten. Ze kunnen veel oplossen maar helaas niet alles.

Medische behandelingen kunnen onaangenaam zijn, kunnen risicovol zijn en ze werken niet altijd afdoende. Voor een aantal ziekten zijn trouwens niet of nauwelijks mogelijkheden voor genezing.

Soms moeten mensen levenslang medicijnen slikken. Die medicijnen  kunnen vervelende bijwerkingen hebben.

Wat kunnen we bij Healing Rooms voor u doen? In ieder geval steun tijdens uw ziekte. Om het vol te kunnen houden. Al is het nog zo vervelend.

Het kan zijn dat de ziekte een geestelijke oorzaak heeft. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen samen met u en jou op zoek gaan naar die oorzaak.

Het kan zijn dat alleen bovennatuurlijke genezing kan helpen. Samen met u kunnen we daar naar op zoek gaan.

Iedere soort ziekte heeft zijn eigen karakter. Bij ziekten, die ontstaan zijn door stress, werkt in het algemeen rust en vrede genezend.

Er zijn bijvoorbeeld auto-immuunziekten, dat zijn ziekten waar het lichaam in strijd met zichzelf is. De vraag is dan waarom die strijd er is. Soms is het zo dat de mensen met een auto-immuunziekte zichzelf haten. Verzoening met jezelf kan genezing tot gevolg hebben.

Er zijn ziekten en kwalen vanwege bacteriële infecties en virussen. Dat zijn lichaamsvijandige zaken. Belangrijk is dat onze natuurlijke afweermechanismen goed werken. We kunnen bidden voor versterking van het afweermechanisme. Soms hebben ook occulte machten invloed op het lichaam. Dan is er genezing en bevrijding nodig.

Bij vormen van kankers kan bitterheid een oorzaak kan zijn. Jarenlange soms levenslange boosheid en bitterheid op bepaalde mensen of op God. Hoge bloeddruk kan het gevolg zijn van grote bezorgdheid. Hartkwalen van bovenmatige stress. Het gebed zal dan gericht zijn op genezing maar ook op het gebed om wijsheid om duidelijk te krijgen welk deel van de leefstijl de problemen veroorzaakt.

Er zijn allerlei soorten allergieën. Hier kunnen angsten, boosheid en bezorgdheid aan de orde zijn. Huiduitslag ziekten kunnen het gevolg zijn van psychische problemen. Het is belangrijk daar dan over te praten. “Als de ziel huilt gaat het lichaam spreken” is een bekende wijsheid.

Er zijn ook kwalen waarbij iemand een onderdeel zoals een orgaan mist of dat het orgaan niet (meer) goed werkt. Denk aan doofheid, blindheid en verlamming of zoals bij diabetes als de alvleesklier niet goed meer werkt. Als iets er niet meer is, dan is een scheppingswonder nodig of als het orgaan er wel is maar helemaal niet meer werkt is er bij wijze van spreken een opstandingswonder nodig.

Soms werkt een lichamelijke functie onvoldoende goed. Dat kan heel veel functies betreffen. Hier zien we veel goede gevolgen op gebed. Niet omdat het voor God gemakkelijk is om te genezen, maar omdat het voor ons gemakkelijker is om te accepteren dat je hiervan kan verbeteren.

Dikwijls hebben ziekten als oorzaak dat we met onze leefstijl de wijze raad van God ons niet hebben aangetrokken. Het is daarom belangrijk om vast te stellen of dat zo is. De medewerkers van een Healing Rooms kunnen u helpen om dat in beeld te krijgen. Dikwijls ligt er een verband met een bepaalde ziekte en een bepaalde leefstijl. En, als de oorzaak inderdaad uw bepaalde leefstijl was, om daar verandering in aan te brengen.

Het meest belangrijke is nog wel om de relatie met God weer in orde te brengen. Je zou kunnen zeggen (en dat ook menen): Heer in de hemel, ik heb me niets/weinig van Uw wijze raad aangetrokken. Dat was onverstandig. Dat erken ik, dat wil ik niet meer doen.

Dit is een excuus voor God maken. Hij heeft beloofd te vergeven. Het is een weg om de relatie met Hem weer te herstellen.

Hoe krachtig is de bovennatuurlijke genezing op gebed?
Wel of niet genezing door gebed hangt van een aantal factoren af.  Ik noem hieronder enkele factoren.

In sommige landen in de wereld is er meer verwachting, meer geloof, daar gebeuren ook veel wonderen. De omgeving is dus belangrijk.

Wat verwacht je van God. Verwacht je van God meer dan van de dokter of het ziekenhuis of niet.

Je mag best eens boos zijn op God, maar boos blijven op God is niet verstandig. Belangrijk is dat je het contact met God zoekt. Misschien voor het eerst. Of een herstel in de relatie nadat je bent afgedwaald.

Het is ook belangrijk wie voor je bidt. Zijn het mensen met geloof en ervaring, die voor je bidden.

En dan heb je nog het punt van de gunst van God. Soms is er ineens een groot cadeau uit de hemel. Gratis en voor niets. Daar hebben we op geen enkele manier recht op. Dat is genade. Dat zeggen we “Dank U Heer in de hemel”.

Tenslotte: bidt tot God waar je naar toe zal gaan om voor je te laten bidden. Bidt en doe dan ook waar je aan moet denken, wat je hart je ingeeft zogezegd.

Healing Rooms zijn er op diverse plaatsen in Nederland. Er zijn ook andere mensen, die met dit onderwerp bezig zijn. Een goede mogelijkheid is bijvoorbeeld om naar bijeenkomsten met Tom de Wal te gaan van Frontrunners.

Healing Rooms Gouda