Verdieping

Het onderwijs op deze site heeft drie doelen.

1. Heling en genezing van degene die dit leest.

Als u of jij met dit onderwerp nu voor het eerst in aanraking komt is ons advies om je eerst eens rustig op dit onderwerp te oriënteren. Begin bijvoorbeeld met het onderwijs over de ‘nieuwe mens’ en kijk daarna waar je ‘vrij van’ zou kunnen komen. Of lees de stukken in de bijbel die gaan over genezing.

2. U en jou helpen om anderen te helen en te genezen.

Er is niet altijd de openheid en de mogelijkheid voor heling en genezing op het gebed. Naast het zelf volgen van het geboden onderwijs kun je deze site gebruiken om een bepaald stukje uit de bijbel te kiezen als je ergens de bijbel mag lezen. De site biedt ook stof voor een bijbelstudiekring of gesprekskring of om een preek te houden.

3. Kerken helpen met hun missie van heling en genezing.

Dit is onze uiteindelijke doelstelling. Dat ‘heling en genezing’ weer onderdeel van de missie van kerken en gemeenten, de Kerk wordt. Zoals het oorspronkelijk ook was.

Waarop is dit onderwijs gebaseerd?

Het onderwijs wil 100% gebaseerd zijn op de Bijbel. Daarom willen we ook graag uw feedback als u denkt dat we van de bijbel afwijken.

Ook het praten en bidden met mensen zelf, de praktijk, heeft veel inzicht gegeven. Op zoek naar wegen van herstel gingen we de woorden van de Bijbel soms anders en, naar ons idee, ook beter begrijpen. En gingen we steeds meer begrijpen hoe dingen geestelijk gezien ‘werken’ of niet ‘werken’.

Wat omvat dit onderwijs?

Allereerst is er een deel hoe we met de Bijbel moeten omgaan. Dit is te vinden bij ‘Over dit onderwijs’. Dan is er een deel hoe we een ‘nieuwe mens’ kunnen worden. Dat is op zich al een enorme heling als we van een oud mens een nieuw mens worden.

Verder is er een serie over genezing, ook zoals dat in de Bijbel voorkomt. En een serie over ‘vrij’ worden. Dat kan ‘vrij’ van allerlei zaken zijn. Wat is er veel narigheid waar we aan gebonden kunnen zijn!

Healing Rooms Gouda