Geloof

Geloof is de basisvoorziening van God. Door geloof kun je ook andere voorzieningen van God ontvangen.

In een bepaalde overtuiging geloven?
In onze taal gebruikt men geloven als je iets niet zeker weet, maar als je wel denkt dat het zo is. Het is je bepaalde overtuiging, maar je zou je ook nog kunnen laten overtuigen door anderen. Het zou ook anders kunnen zijn. Eventueel. Iemand die zegt ‘Ik geloof in God’ kan betekenen dat hij of zij de overtuiging heeft dat God bestaat.

Iemand geloven
In de Bijbel gaat het over ‘iemand’ geloven. Daar is het een relationeel begrip. We hebben geloof in iemand. Dat is ook een begrip dat we in onze taal kennen. We vertrouwen erop dat wat Hij zegt dat het ook zo is. Je zou in plaats van ‘ik geloof in God’ om misverstanden te voorkomen beter kunnen zeggen ‘ik vertrouw op God’. Ik vertrouw erop dat Hij mij zal helpen als ik in nood zit of zoiets als dat ik later in de hemel kom. In de rest van deze studie zal ik dan ook het woord vertrouwen gebruiken.

Ik vertrouw erop dat ik later in de hemel kom
Waarom vertrouw je erop dat je later in de hemel komt? Nou, omdat je dat via de Bijbel van God hebt gehoord, of je hebt het gehoord van anderen, die je vertrouwt. Aan het later komen in de hemel is trouwens ook nog een voorwaarde aan verbonden. Namelijk dat je God zo vertrouwt, dat wat Hij je Vader mag zijn.

Moet je dan nog speciaal vragen of je alsjeblieft in de hemel mag komen? Nee zeker niet. De hemel is voor jou als God je Vader mag zijn. Je kunt er natuurlijk wel voor danken: ‘Dank u wel God mijn Vader dat ik in de hemel mag komen. Daarom is alles niet voor niets. Mijn leven niet zinloos. Dank voor de hoop die ik nu voor de toekomst heb.

Ik vertrouw erop dat God bij mij is, bij alles wat ik meemaak
Waarom vertrouw je daar op? Nou, omdat je dat via de Bijbel van God hebt gehoord of je hebt het gehoord van anderen, die je vertrouwt. Ook hier is een voorwaarde aan verbonden. Namelijk hoe meer je zondigt des te meer raak je uit de nabijheid van God (Romeinen 3:23). Wat zondigen is en hoe je weer schoon kunt worden nadat je hebt gezondigd kun je ook op deze site lezen.

Moet je dan nog speciaal vragen of God alsjeblieft dichtbij wil komen? Nee zeker niet, God heeft dat al gegeven. Wel goed om ervoor te danken: ‘Dank u wel Vader in de hemel dat U altijd dichtbij me wil zijn wat ik ook meemaak’.

Ik vertrouw erop dat God me wijsheid en inzicht geeft
Waarom vertrouw je daar op? Nou, omdat je dat via de Bijbel van God hebt gehoord of je hebt het gehoord van anderen, die je vertrouwt. De Bijbel geeft aan dat je wijsheid ontvangt als je erom vraagt. En ook dat God openbaring geeft als je het nodig hebt.

Je mag ervan uitgaan dat je wijsheid en openbaring ontvangt. Goed om ervoor te danken dat God dit doet of in het bijzonder als je achteraf merkt dat God je geholpen heeft. ‘Dank u wel Vader in de hemel’.

Ik vertrouw erop dat er zegen komt voor iemand die ik zegen
Via de Bijbel laat God ons weten dat onze goede woorden kracht hebben. Als de Heer zegt ‘zegent wie u vervloeken’ dan zegt Hij dat omdat onze goede woorden de mensen, die kwaad in de zin hebben, van gedachte kunnen veranderen.

We kunnen God danken dat Hij aan onze woorden kracht verleend. We kunnen God danken voor de positieve gevolgen, als Zijn kracht via ons dat heeft uitgewerkt.

Ik vertrouw erop dat er kracht is om te genezen
Via de Bijbel laat God ons weten dat Jezus door zijn lijden ons de voorziening geeft om te genezen. ‘…. zijn striemen brachten ons genezing’ (Jesaja 53:5). We hoeven God er niet speciaal om te smeken. De kracht om te genezen is er en zijn volgelingen kunnen die kracht gebruiken.

Healing Rooms Gouda