Gezonde hygiene

God heeft het volk Israël aangegeven hoe ze met hygiëne moeten omgaan voor een gezond leven. Omdat het woorden van God zijn, zijn ze ook voor christenen belangrijk om na te leven. En voor anderen zijn het ook goede adviezen voor een gezond leven. Het niet volgen van deze adviezen kunnen immers gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wassen, onderdompelen
God gaf aan dat je je handen moest wassen voor het eten. Het keukengerei moest wassen. Je moest jezelf regelmatig wassen en ook je kleren moest je wassen. Tegenwoordig hebben we daar uitstekende voorzieningen voor en doen we in het algemeen meer dan wat God aan het volk Israël had voorgeschreven.

Je huis schoonmaken
Voor het Paasfeest werd het huis gereinigd. Grote schoonmaak.

Hygiëne en voedsel
Belangrijk om te letten op voedsel hygiëne. Geen opgewarmde prakjes nog een keer opwarmen. Wat de houdbaarheidsdatum is gepasseerd weggooien. Vlees goed doorbakken. Wat in aanraking is geweest met vlees apart gebruiken en schoonmaken.

Besmetting voorkomen bij ziekten
In de tijd van het volk Israël kwamen veel geslachtsziekten voor. Daarom moest men regels in acht nemen in verband met sperma, bij de menstruatie en bij de bevalling. Alleen seks met je eigen partner voorkwam uitbraken van deze ziekten.
Bij andere besmettelijke huidziekten werden mensen in quarantaine geplaatst.

Vervuiling voorkomen
Huizen met schimmels en andere vervuilingen moesten worden schoongemaakt en eventueel worden vernietigd. Dit gold ook voor vervuilde kleden en kleding.

Riolering
De menselijke uitwerpselen moesten door de mensen van  het volk Israël met een schop worden begraven. Tegenwoordig hebben we een uitstekend systeem van riolering. Een paar jaar geleden werd vanwege voorzorg voor de Mexicaanse extra sanitaire hygiëne toegepast. Dat bleek effect te hebben. Het kon dus nog beter.

Luchtverversing
Het volk Israël had geen behoefte aan luchtdichte huizen. In verband met de isolatie tegen de kou hebben wij dat wel. Regelmatig lucht verversen is daarom belangrijk. 

Wat doe je als je ziek wordt van slechte hygiëne?
Als je bij God wilt komen voor genezing van een ziekte, die door onverstandige hygiëne is veroorzaakt, dan is het goed om te beginnen met je schuld te belijden. Als het voor het volk Israël ongezond was, wist je toch dat het ook voor jou ongezond was? Daarna is het goed om je te bekeren door beter op je hygiëne te letten. En tenslotte zou je God kunnen bidden om genezing.

Samenvatting
De christelijke godsdienst omvat alle aspecten van het leven. Ook een goede hygiëne.  Als je zorgt voor goede hygiëne ben je geestelijk gezond bezig. En dat heeft ook uitwerking op je lichamelijke gezondheid. Mocht het fout gaan, dan is het goed om je schuld te belijden als dat aan de orde is. En ook om God te bidden om genezing.

 

Healing Rooms Gouda