Jezus genas velen

Op een bepaalde dag begon het genezen van mensen door Jezus. Op sabbath eerst een man in de synogoge, daarna werd de schoonmoeder van Petrus genezen en waarschijnlijk als gevolg van de geruchten over deze wonderen komen de mensen met problemen op Jezus af: ”s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit” Marcus 1:32-34.

In het evangelie volgens Matteüs staat er negen keer dat Jezus alle mensen genas, die tot Hem kwamen. Soms waren dat “massa’s en “menigten”

Mat 4,24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.

Mat 8,16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij,

Mat 9,35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

Mat 12:15 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen.

Mat 14:13-14 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.

Mat 14:35 De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij hem.

Mat 15:30 Er kwamen grote mensenmassa’s op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen.

Mat 19:2 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke.

Mat 21,14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen.

Overzicht van de teksten

Matteüs Marcus Lucas Johannes
1.Iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk 4:23
2. Vele bezetenen en allen die ziek waren 8:16-17 1:32-34 4:40-41
3. Genas iedere ziekte en elke kwaal 9:35
4. Grote massa’s volgde Hem en Hij genas hen allen 12:15-16 3:10-11?
5. In een grote menigte genas Hij hun zieken. 14:14 9:11? 6:2
6. Scharen 14:34-36 6:55-56
7. Grote mensen massa’s 15:30
8. Grote massa’s 19:2
9. Blinden en lammen in tempel 21:14

 

 

 

Healing Rooms Gouda