Privacyverklaring

Deze verklaring geeft aan hoe we met persoonlijke gegevens van bezoekers omgaan bij Healing Rooms Gouda.

We willen dat de beveiliging van uw gegevens aan de hoogste eisen voldoet. En dat ze in ieder geval voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijk zijn alle medewerkers. Eindverantwoordelijk zijn de leiders van de Healing Rooms Gouda: Henk en Marty van Blitterswijk.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van onderstaande werkwijze.

Onze bezoekers vragen we, als ze voor de eerste keer komen, een formulier in te vullen. Het gaat om contactgegevens, enkele persoonlijke achtergrondgegevens en een beschrijving van de vraag.

Het formulier bevat ook een tekst met een vrijwaring waar we van de bezoekers vragen om daar een handtekening bij te zetten. De vrijwaring is voor de bescherming van onze stichting en onze medewerkers.

Op het formulier schrijft het team met pen enkele regels als geheugensteun voor een eventueel volgend bezoek.

De informatie, die het team op het formulier vastlegt blijft binnen het team van medewerkers van Healing Rooms. Alle andere persoonlijke informatie blijft binnen het team waarmee het gesprek is geweest.

De formulieren worden niet gekopieerd. Ze worden bewaard in een afgesloten kast. Als een bezoeker meer dan zeven jaar niet meer is geweest wordt het formulier bij de eerstkomende schoning vernietigd.

De bezoeker heeft het recht om zijn of haar formulier met de vastgelegde gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht de bezoeker signaleren dat de beveiliging tekort heeft geschoten, dan horen we dat graag van u. Zie daarvoor de contactgegevens op de site.

De bezoeker kan een klacht indienen over het omgaan met van gegevens en privacy bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Healing Rooms Gouda