Diabetes type 1 en 2

RIJSWIJK (ANP 16 februari 2013) – Waarschijnlijk hebben veel meer mensen diabetes type 1 dan gedacht. Dat stelt immunoloog Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Vermoedelijk gaat het om tienduizenden mensen, aldus Maarten de Groot. Hij is voorzitter van de Nederlandse tak van het JDRF, een organisatie die internationaal onderzoek naar diabetes type 1 stuurt en financiert. Zo gaat het RIVM uit van 100.000 mensen met de ziekte, terwijl het vermoedelijk om 160.000 mensen gaat.

Waar type 2 diabetes namelijk wordt veroorzaakt door de levensstijl van een persoon en over het algemeen voorkomt bij mensen met overgewicht, is diabetes type 1 een fout in het auto-immuunsysteem. Dat valt de insuline producerende cellen aan, waardoor een patiënt afhankelijk wordt van insuline en binnen enkele dagen zou overlijden als hij niet behandeld wordt. Ook is er, bij een verkeerde behandeling, kans op ernstige complicaties zoals blindheid en nierfalen.

,,Ik loop regelmatig een slank of mager iemand tegen het lijf die van de dokter te horen heeft gekregen dat hij lijdt aan diabetes type 2. Dat roept vragen over de diagnose op’’, legt Roep uit. ,,Er bestaat een aantal misverstanden over de twee types diabetes. Vandaar dat doktoren mensen soms diagnosticeren met het verkeerde type’’, legt hij uit. Vooral onder kinderen jonger dan 5 jaar neemt de ziekte de afgelopen jaren een vlucht. Mede daardoor, en op basis van oude vooroordelen, nemen artsen ten onrechte aan dat ouderen zelden type 1 krijgen en stellen op basis van die aanname een verkeerde diagnose.

,,We geven nu in Nederland jaarlijks 1 miljard uit aan de behandeling van beide types diabetes afzonderlijk, terwijl er veel meer mensen zijn met type 2’’, aldus Roep. Als zaken als complicaties, maar ook werkuitval, maatschappelijke kosten en dergelijke worden meegerekend, komen de totale kosten van alleen al type 1-diabetes voor de maatschappij zelfs uit op 4 tot 5 miljard, legt De Groot uit.

Die kosten zouden omlaag kunnen, als er meer wordt geïnvesteerd in onderzoek, zo stellen Roep en De Groot. Vandaar ook dat het JDRF flink heeft geïnvesteerd in verschillende onderzoeken van de Leidse hoogleraar, in totaal zo’n 15 miljoen euro. Het duo benadrukt dat er verschillende onderzoeksrichtingen zijn waarin veelbelovende resultaten worden geboekt die kunnen leiden tot preventie en genezing van de ziekte.

<tot zover het ANP artikel>

Opvallend: de kosten
Het gebeurt niet vaak dat in een artikel in de krant over ziekten de kosten worden aangegeven. De behandeling van diabetes 1 kost jaarlijks 1 miljard. Een belangrijk onderdeel van de zorgkosten, die totaal de grootste post op de begroting is van de Nederlandse overheid.

Het pleidooi van de wetenschapper die in het artikel wordt genoemd is dat er meer geld voor wetenschappelijk onderzoek moet komen naar diabetes type 1. Dit is wel zo’n beetje de standaard reactie die we in Nederland kennen.

Onze hoop is dat de wetenschappers wat verder kijken.
Wij, en met ons vele anderen, hebben ontdekt dat problemen met het auto immuunsysteem dikwijls zijn toe te wijzen aan een combinatie van psychische en geestelijke problemen. Dat kunnen identiteitsproblemen zijn, schuldgevoelens, ik-mag- er-niet-zijn, hekel aan jezelf, zelfhaat, verbitterd zijn over jezelf etc.

Ons gebed is dat deze wetenschappers de psycho-spirituele zaken ook mee gaan nemen in het wetenschappelijk onderzoek.

Heeft u last van diabetes? Kom bij ons langs voor gesprek/gebed.

Healing Rooms Gouda