Veiligheid

Mensen voelen zich veilig omdat ze zijn opgegroeid in een veilig gezin, wonen in een gerieflijk huis en voorzien zijn van mooie gaven en talenten, genoeg om goed ervan te kunnen leven. Maar soms komt er een kink in de kabel. Er is iemand die je bang maakt, je krijgt een ongeluk of een ziekte en dan kan het gevoel van onveiligheid komen.

Andere mensen hebben van begin af aan te maken met moeilijke omstandigheden en kennen dat besef van veiligheid niet of nauwelijks. Zij hebben een continue gevoel van onveiligheid.

Veiligheid is één van die voorzieningen die God in de hemel ons mensen aanbiedt. Het is onderdeel van het evangelie, onderdeel van het Koninkrijk van God. In dit stukje probeer ik uit te leggen hoe het werkt en hoe je het kunt grijpen.

Wat geeft God dan precies?
Het zijn twee soorten dingen. Ten eerste het besef dat je een geestelijk persoon bent, je lichaam kan wel schade lijden maar je geest, dat wat onsterfelijk is, is veilig bij God. Tegen zijn discipelen zegt Jezus: ‘En Ik zeg jullie, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen’, zie Lukas 12:4. Eigenlijk gaat het nog een stap verder. Jezus stierf aan het kruis en wij, die Jezus volgen, zijn net als hij ook gestorven en overigens ook samen met Jezus opgestaan. De apostel Paulus schreef: ‘Richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is. Je bent immers gestorven, en je leven ligt met Christus verborgen in God, zie Kolossenzen 3: 2-3.

De apostel Paulus schreef in een andere brief daar ook over. In vergelijking met de doop. Hij schreef: ‘Weten jullie niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden, zie Romeinen 6: 3-4.

Ten tweede weten we dat God ons helpt bij de lastige dagelijkse dingen. Vooral als er veel op je afkomt. Als er dingen gebeuren, die je zelf niet aankunt. Dan is God er met zijn verrassende hulp. Mensen, die dit verwachten en erop vertrouwen maken die zorg van God mee en dat geeft een besef van veiligheid.

Je kunt het besef van veiligheid in verschillende maten hebben. Daar waar dit geschenk er in grote mate is, maakt het mensen onverschrokken voor de toekomst. Zoals in het begin van de kerkgeschiedenis er martelaren waren, die niet bang waren voor de dood. Je bent met je hoofd en met je gevoel in hemelse sferen. Alleen je lichaam is nog hier. Dit geschenk in kleinere afmetingen zorgt ervoor dat je het hedendaagse leven goed aankunt.

Beelden over veiligheid in het Oude en Nieuwe Testament.
Vooral in het boek van de Psalmen lees je over dichters die dit gevoel van veiligheid ervoeren. Dichter, koning en legeraanvoerder David heeft er ook beelden bij. Hij spreekt over God als een sterke toren, een vesting, een burcht, een schuilplaats en een toevlucht. Die beelden die David in de Psalmen verwerkte hebben veel mensen geholpen ook meer veiligheid te ervaren.

Jezus en de apostelen gebruikten ook beelden over veiligheid, die. Bijvoorbeeld de  herder die een lam op zijn arm neemt. We lijken op dat lam en Jezus is de herder die ons geborgenheid biedt. Ook deze beelden kunnen we tot ons nemen. Dit is ook verwoord in het lied: Veilig in Jezus armen.

God maakt je juist angstig?
Een groot probleem heb je als je bang bent van God. Hij is juist de enige die voor echte veiligheid zorgt. Als je God niet als jouw god wil aanvaarden heb je inderdaad een probleem. Maar als je juist het gezag van God wil erkennen, op Hem wil vertrouwen, Hem wil volgen, dan is God als een goede Vader voor je. God zegt juist ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10.

Persoonlijk
Ieder mensen heeft zijn eigen weg om veiligheid te vinden. Ik ook. Als mens, die veel binnen laat komen is er soms te weinig ruimte voor mezelf. Voor mij is deze tekst dan ook een uitkomst: ‘En ik zelf luidt het woord des HEREN, zal voor jou een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in je’ die tekst staat in Zacharia 2:5. Alleen al die muur geeft me een gevoel van veiligheid. En is dan ook nog eens ‘vurig’, dat kan ik nog niet helemaal tot me door laten dringen.

Hoe kom je aan dat geschenk?
Het besef, de wetenschap, van veiligheid is een geestelijke voorziening. Zal groter worden naarmate je in het geloof wordt opgebouwd. Daarom goed om aan je besef van veiligheid te werken. Dat doe je door Gods nabijheid te zoeken. Op hem te vertrouwen. Betrokken te zijn op geestelijke zaken.

Als je oud wordt kun je eigenlijk maar twee dingen doen. Je kop in het zand steken en niet nadenken wat er kan gebeuren als je oud wordt. Of beseffen dat God je veiligheid biedt.

Goed om aan het afleggen van je zorgen en angst te werken. Richt je op de geestelijke dingen. In tijden van nood helpt God je. Hij zal je sterken en kracht geven.

Veiligheid in de praktijk
Over praktische vormen van veiligheid gaat het ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld dat je een put moet afdekken, zodat er geen mensen of dieren invallen. Exodus 21:33. Of dat je op de platte dak een hek moet zetten bij de rand zodat je niet naar beneden kunt vallen. Deut. 22:8. In het boek over veiligheid dat ik moest lezen voor mijn HBO opleiding stond als uitgangspunt de tweede tekst genoemd.

God zorgt niet alleen ervoor dat we ons veilig voelen, maar hij zorgt ook voor regels om te voorkomen ons lichaam geblesseerd raakt. Daarom ook denk ik dat de voorzieningen voor veiligheid in Nederland een uitwerking zijn van Gods wijze geboden voor ons. Dank U wel Heer dat er zoveel aan veiligheid wordt gedacht.

Safety in the hands of Jesus

Healing Rooms Gouda