Financiële verantwoording

De Balans
De stichting heeft alleen geld in kas. Er zijn verder geen bezittingen of schulden.
Geld in kas op 1-1-2012: 2431 Euro
Geld in kas op 31-12-2012 en 1-1-2013: 2008 Euro
Geld in kas op 31-12-2013 en 1-1-2014: 2267 Euro
Geld in kas op 31-12-2014 en 1-1-2015: 2304 Euro
Geld in kas op 31-12-2015 en 1-1-2016: 1409 Euro
Geld in kas op 31-12-2016 en 1-1-2017: 659 Euro
Geld in kas op 31-12-2017 en 1-1-2018: 2892 Euro
Geld in kas op 31-12-2018 en 1-1-2019: 4743 Euro
Geld in kas op 31-12-2019 en 1-1-2020: 3725 Euro
Geld in kas op 31-12-2020 en 1-1-2021: 3654 Euro
Geld in kas op 31-12-2021 en 1-1-2022: 5.779 Euro
Geld in kas op 31-12-2022 en 1-1-2023: 4.565 Euro

De staat van baten en lasten
Inkomsten 2012 giften/sponsoring: 2777 Euro
Inkomsten 2013 giften/sponsoring: 1610 Euro
Inkomsten 2014 giften/sponsoring: 704 Euro
Inkomsten 2015 giften/sponsoring: 1083 Euro
Inkomsten 2016 giften/sponsoring: 1798 Euro
Inkomsten 2017 giften/sponsoring: 3149 Euro
Inkomsten 2018 giften/sponsoring: 3380 Euro
Inkomsten 2019 giften: 1109,25 Euro
Inkomsten 2020 giften: 1965,00 Euro
Inkomsten 2021 giften: 2.987,11 Euro
Inkomsten 2022 giften: 635,00 Euro

Uitgaven 2012 aan huur en publiciteit: 1425 Euro
Uitgaven 2012 aan overig: 1776 Euro
Uitgaven 2013 aan huur en publiciteit: 950 Euro
Uitgaven 2013 aan overig: 401 Euro
Uitgaven 2014 aan huur en publiciteit: 600 Euro
Uitgaven 2014 aan overig: 67 Euro
Uitgaven 2015 aan huur en publiciteit: 1300 Euro
Uitgaven 2015 aan overig: 678 Euro
Uitgaven 2016 aan huur en publiciteit: 2135 Euro
Uitgaven 2016 aan overig: 409 Euro
Uitgaven 2017 aan huur en publiciteit: 525 Euro
Uitgaven 2017 aan overig: 391 Euro.
Uitgaven 2018 totaal 1695 Euro.
Uitgaven 2019 notaris vanwege aanpassing wetgeving Euro 582.
Uitgaven 2019 huur, contributie, studie en giro Euro 1545,35
Uitgaven 2020 huur, contributie, bankkosten, advertenties Euro 2035
Uitgaven 2021 huur, contributie, bankkosten Euro 862
Uitgaven 2022 huur, contributie, bankkosten, jubileum, publiciteit Euro 1849

Toelichting
In de uitgaven 2012 staan ook betalingen voor kosten, die in 2011 zijn gemaakt. Bij de uitgaven 2015 staat een totaal van 700 Euro die in 2014 zijn gemaakt.
In de jaren 2012 tot en met 2015 en 2017 zijn geen kosten gemaakt voor reclame.
In 2018 is een deel van de huur à 375 over 2017 betaald.
Er worden diverse diensten en producten door de medewerkers zelf betaald.
In 2021 is minder huur en minder advertentiekosten betaald i.v.m. de Corona-lockdown.
In 2022 hebben we ons 15 jarig jubileum gevierd en weer enige publiciteit gedaan.

Healing Rooms Gouda