Gezond Zelfbeeld

Als je een psycholoog zou vragen of je een gezond zelfbeeld hebt, dan is de kans groot dat hij of zij je de spiegel voorhoudt: ‘Wat vind je zelf een gezond zelfbeeld?’ In onze maatschappij houden we er geen norm voor een zelfbeeld op na. Pas als je zo’n slecht beeld van jezelf hebt dat je gezondheid er onder lijdt, dan zijn er krachten in onze maatschappij die je gaan proberen te helpen.

De bijbel heeft wel een idee wie we zijn en ook waarvoor we leven. Het is trouwens een heel andere insteek dan die we gewend zijn. In de bijbel gaat het er niet om of we slim en knap zijn of juist dom en lelijk. De bijbel ziet ons als partners voor een relatie. En dat is heel anders. Neem bijvoorbeeld de relatie tussen broers en zussen in een gezin. Het feit dat je een broer hebt daar gaat het om. Of die broer nu een prachtige baan heeft of juist niet is voor de relatie niet belangrijk. Dat je broer op je gesteld is, is belangrijk.

Gemaakt voor een relatie met God
Om een relatie met ons mensen te kunnen hebben, heeft God ons zo gemaakt dat we op Hem lijken. ‘God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken …’. Genesis 1:26. En na de schepping werkte dat ook zo. We lezen dat in hoofdstuk 3 van het Genesis boek. Het staat een beetje verborgen in de tekst. Het wordt genoemd toen er al een smet op lag. Maar zo was het blijkbaar oorspronkelijk: ‘de Heer wandelde’ regelmatig denk ik, ‘in de koelte van de avondwind door de tuin om de mens en zijn vrouw te ontmoeten’.

Die mooie relatie met God werd door de mensen verbroken. En dan zie je dat de mens zich verborg omdat hij angst had. Er staat dan ‘Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me’, zie Genesis 3:8-10.

Gelukkig is er ook een weg terug naar God. Ga de relatie met God weer aan. Zo kun je weer met God dagelijks omgaan. Intiem. Die intimiteit met God geeft ons onze identiteit weer terug.

Op Jezus lijken
Op Jezus lijken is een gedachte, die in het nieuwste deel van de bijbel te vinden is. Het is door de apostel Paulus opgeschreven. Hij schrijft in zijn brief aan de Romeinen ‘Zo kunnen wij …… Zijn Zoon weerspiegelen. Want Hij wilde dat Zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn’.

Hoe kan dat nou eigenlijk? Dat kan doordat we kunnen worden ondergedompeld in de Geest van God en van Jezus. En daarbij komt nog dat we allerlei voorbeelden van Jezus in de bijbel kunnen lezen en nadoen.

En er zijn voor elkaar
We zijn er voor God en voor Jezus. En we zijn er voor elkaar. Hierboven lazen we al over ‘de mens en zijn vrouw’ in het eerste stukje en over ‘vele broers’ in het tweede stukje.

Mannen en vrouwen kunnen gezinnen en tenslotte hele families bouwen. En met broers, waarbij de zussen inbegrepen zijn, bouwen we een wereldwijd volk. Doe jij ook mee?

Let op: ieder is uniek en bijzonder
Tot nu toe klonk het misschien nog algemeen. Maar God is betrokken op ieder van ons. Het is zoals in dit gedicht van David. Het staat in Psalm 139. Ervaar dit zoals David dit ervaarde:
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Healing Rooms Gouda