Genezing van allergieën

Allergieën zijn aandoeningen waar genezing voor mogelijk is. De pastorale aanpak van de kerk is erop gericht om je auto-immuunsysteem tot rust te brengen.

Wat zegt de medische wetenschap?
Ons immuunsysteem richt zich normaal op afweer tegen ziekteverwekkers maar bij een allergie gaat het immuunsysteem stoffen afscheiden waar we juist last van hebben.

Een allergie is een overdreven reactie van ons immuunsysteem op een prikkel van buitenaf. Die prikkel kan een stof in een bepaald soort voedsel zijn, of een bepaald soort kleding, of een bepaalde omgeving in huis: stof, beestjes, enzovoorts. De stoffen die problemen veroorzaken worden allergenen genoemd.

In contact met de allergenen worden er door het immuunsysteem antistoffen aangemaakt. De antistoffen hechten zich aan zogenaamde ‘mestcellen’. Deze cellen bevinden zich in de longen, neus, ogen, darmen en huid.  Als een allergeen in contact komt met mestcellen waaraan antistoffen zijn gehecht, worden die geprikkeld tot het afgeven van allerlei actieve stoffen, waaronder histamine. Deze actieve stoffen leiden uiteindelijk tot een allergische reactie. De vorming van antistoffen en het hechten aan de mestcellen vindt ongemerkt plaats en kan maanden tot jaren voortgaan.

Waarin uit zich die allergie? Hooikoorts, opgezette slijmvliezen etc.

De behandeling bestaat uit helpen naar het zoeken van stoffen die reactie oproepen. Die kunnen dan ook maar het beste worden vermeden. Daarnaast stelt men medicijnen ter beschikking. Als er teveel histamine wordt afgescheiden, dan krijg je antihistaminica. Ze genezen niet de oorzaak maar ze bestrijden de symptomen.

Verder lost het ouder worden nogal eens het probleem op. Waarom? Dat is in de wetenschap niet bekend.

Wat zou de kerk kunnen doen?
Het immuunsysteem van de mensen gaat niet meer goed functioneren als er veel ‘angst, ‘bezorgdheid’ en ‘spanning/stress’ in het spel is. Dit zijn typisch geestelijke en psychische aspecten. De hulp die het pastoraat van de kerk kan bieden is samen uitzoeken waardoor angst, bezorgdheid en stress aanwezig zijn. Wat is er de oorzaak van. Medewerkers kunnen bidden om openbaring en kunnen mensen leren om met moeilijke dingen in het leven om te gaan.

Er zijn veel getuigenissen van genezingen van allergieen. Met name pastor Henri Wright heeft dit veel meegemaakt en weet over veel over dit onderwerp te vertellen.

Waarom is er een overreactie van ons immuunsysteem? Henri Wright noemt drie oorzaken: angst, bezorgdheid en spanning/stress. Deze drie kunnen natuurlijk ook weer diverse oorzaken hebben. Die oorzaken zullen moeten worden weggenomen om van allergie te genezen en te voorkomen dat een allergie terugkomt.

Geen angst voor voedsel
Als je rust en vrede in je hart gaat ontvangen, dan zal het beter met je autoimmuun systeem gaan en daardoor met je lichaam. Het is dan ook weer goed om van angsten voor voedsel af te komen. De stelregel van Henri Wright is: ‘Eat in faith and not in fear’.

Healing Rooms Gouda