Er is voor je gebeden en je blijft ziek?

Wat is eigenlijk de beste houding als er voor je gebeden is en je blijft ziek. Ik heb een bezoeker van Healing Rooms beloofd om over deze vraag na te denken en bij deze doe ik dat ook. Ik heb er een algemeen verhaal van gemaakt, zodat meer mensen er iets aan kunnen hebben.

Allereerst is het van belang dat je op een goede manier tegen deze zaak aan kijkt. Je overtuiging, je mening over hoe het komt dat je niet bent genezen is belangrijk. Voor je eigen rust en vrede, mogelijk ook voor genezing op een later moment en ook om niet nog zieker te worden.

Drie gedachten om vast te houden:
1. God de Vader heeft onze gezondheid op het oog.

Als je dat niet weet, doe je God te kort en blijf je niet zoeken naar genezing. Ik kan me voorstellen dat je er aan twijfelt, maar een belangrijk deel van Gods aandacht voor ons, zoals we in de Bijbel lezen, gaat over onze gezondheid. Mocht je er aan twijfelen of het zo is, maar je wilt jezelf de kans geven er anders over te gaan denken, zie dan bijvoorbeeld de studies genezing OT, genezingen bij Jezus en genezingen in de eerste gemeenten op deze site.

2. Belangrijk om te weten wat je genezing belemmert.

Er kunnen drie soorten oorzaken zijn, die je genezing in de weg staan. Je ongezonde levensstijl, het werk van het rijk van de duisternis in jou en de geneeskracht van God, die nog niet of niet voldoende in je werkt. Twee van deze oorzaken kunnen je ook nog zieker maken. Belangrijk dus om die in kaart te brengen.

3. Geniet van de vrede en kracht die God je geeft tijdens je ziekte.

Ook al zijn we zelf de oorzaak van onze ziekte dan nog geeft God ons zijn hulp. Onvoorstelbaar maar waar. Ik vind het knap als mensen met veel klachten in de rust en de vrede leven. Als je iemand met veel kwalen vraagt: ‘ Hoe is het met je?’ Dan kan het gebeuren dat die persoon daar eerst eens over na moet denken. Hij of zijn is er niet steeds mee bezig. Een mooie houding!

Hoe nu verder?
Hoe meer je je in de Bijbel verdiept des te meer zul je overtuigd raken van de goedheid en liefde van God voor ons mensen. Dat zal vertroostend en bemoedigend werken. Werk hier aan als dit je probleem is.

Bedenk wat de oorzaak van je ziekte zou kunnen zijn. Niet om er moedeloos van te worden maar om een weg te vinden om er uit te komen. Roep de hulp van anderen in, die wijs zijn of goed kunnen luisteren naar de Heilige Geest.

Pak eerst het gebied aan waar je zelf voor verantwoordelijk bent. Leef je ongezond? Te veel stress, geen relaxtijd, ongezond voedsel, te weinig beweging, ongezonde houding in het leven, negatief over jezelf denken, ongezonde relaties, ongelezen pijnlijke herinneringen of een slechte relatie met God? Er kunnen nog diverse andere dingen zijn. Vraag mensen je te helpen. Zelf kijk je vaak over ongezonde dingen in je eigen leven heen. Als je dit soort oorzaken wegneemt kun je herstel tegemoet zien. Het lichaam heeft van zichzelf een grote herstelkracht. Gebed kan die kracht nog sterker maken dan die al is.

Zoek daarna uit wat er van het rijk van de duisternis is dat invloed heeft op jouw leven. Er kunnen allerlei invalspoorten zijn. Dikwijls krijgt dat rijk al een plek in je door die ongezonde manier van leven. Het gebeurt regelmatig als mensen vrij zijn gekomen van zaken van de duisternis dat ze spontaan genezen.

Bedenk tenslotte wat je gaat doen om die wonderlijke kracht voor genezing van God te ervaren. Die kun je ontvangen door zelf te bidden en door anderen voor je te laten bidden. Ik zou van alle gelegenheden gebruik maken die je tegen komt. In je kring, kerk of gemeente, bij een Healing Rooms of bij de Levensstroom bijeenkomsten van Jan Zijlstra.

Het lijkt me het meest natuurlijk en meest effectief om te beginnen met de gezondheidszaken waar we zelf voor verantwoordelijk zijn. Bedenk daarna waarmee het rijk van de duisternis ons dwars zit om tenslotte de genezingskracht van God aan te spreken. Het zou best kunnen dat na de laatste stap nog weer ongezonde leefstijl dingen aan het licht komen of werken van de duisternis. Dit kan een uitgebreid en ingewikkeld proces zijn. Het ga iedereen goed die dit leest. Strekte toegewenst!

Tenslotte
De Bijbel geeft veel adviezen voor een gezond lichamelijk, psychisch en geestelijk leven. En er staat ook bij dat als je die adviezen opvolgt dat je dan zegen zult ontvangen, waaronder gezondheid. Jammer genoeg worden veel van die adviezen uit de Bijbel niet serieus genomen door te denken: ‘Oh, maar dat gold toch alleen vroeger’, of,  ‘Oh maar dat is toch logisch dat je het anders doet’.

Men spreekt soms uit: ‘Hoe kan het nu dat die persoon ziek is. Hij is toch een serieus christen’. Zijn of haar functie kun je nog toevoegen: een ouderling in de kerk, een voorganger, iemand die in de zending heeft gezeten of zelfs iemand die een gebedskring leidt. Maar in de Bijbel gaat het er om dat je Gods adviezen opvolgt. Als je dat doet maar je hebt toch gezondheidsklachten dan pas wordt het tijd om bij God een klacht in te dienen. Je bent dan trouwens niet de eerste. Er staan zelfs Psalmen in de Bijbel met een klacht aan God. Een klachtgebed kan krachtig zijn uiteindelijk leiden tot een dankgebed, zie Psalm 30:8 en 12 en Psalm 116: 3 en 8.

Healing Rooms Gouda