Welkom

Tot de herfstvakantie zijn we iedere donderdagavond open behalve 21 september. Dan is er een ouderavond op school en kunnen we de lokalen niet gebruiken.

Je vindt een overzicht van de data op deze site bij “welkom” en dan “open op…”

Je kunt inlopen van 19:00 tot 20:30 uur. Het is als een soort inloopspreekuur. Als je langs komt, wordt je ontvangen door iemand die de receptie doet. De receptionist zal zorgen dat je bij een team komt voor gesprek en gebed. Ons adres is: Johannes Calvijn School. Dreef 200. 2803 HE Gouda (naast de schoolgebouwen van de Driestar). Zie verder pagina <Adres/Route>.

We willen graag met je in gesprek gaan en voor je bidden.

“Hoezo Healing?” geeft een selectie van specifieke hulpvragen. Overigens kun je voor iedere hulpvraag bij ons terecht.
“Oriëntatie” geeft informatie voor mensen, kerken en groepen die zich willen oriënteren op het onderwerp bidden voor genezing. “Verbreding” laat (veel) meer zien wat de christelijke kerk/gemeente op het gebied van gezondheid, genezing en bevrijding zou kunnen bieden.

Henk en Marty van Blitterswijk

 

N.B. We willen reclame gaan maken voor Healing Rooms. Daarvoor is geld nodig, zo’n 1000 Euro. Zou je daarvoor een gift willen overmaken?

IBAN: NL11 INGB 0003 6398 44
BIC: INGBNL2A
t.g.v. Stichting Healing Rooms Gouda

 

Healing Rooms Gouda