Welkom

Tot de kerstvakantie van de school zijn we iedere donderdagavond open.  U kunt inlopen van 19:00 – 20:30 uur.

Het is als een soort inloopspreekuur. Als u langs komt, wordt u ontvangen door iemand die de receptie doet. De receptionist zal zorgen dat u bij een team komt, die met u in gesprek gaat en voor u bidt. Ons adres is: Johannes Calvijn School. Dreef 200. 2803 HE Gouda (naast de schoolgebouwen van de Driestar). Zie verder pagina <Adres/Route>.

We willen graag met je in gesprek gaan en voor je bidden.

“Hoezo Healing?” geeft een selectie van specifieke hulpvragen. Overigens kunt u voor iedere hulpvraag bij ons terecht.
“Oriëntatie” geeft informatie voor mensen, kerken en groepen die zich willen oriënteren op het onderwerp bidden voor genezing. “Verbreding” laat (veel) meer zien wat de christelijke kerk/gemeente op het gebied van gezondheid, genezing en bevrijding zou kunnen bieden.

Henk en Marty van Blitterswijk

 

N.B. We willen reclame gaan maken voor Healing Rooms. Daarvoor is geld nodig, zo’n 1000 Euro. Zou u daarvoor een gift willen overmaken?

IBAN: NL11 INGB 0003 6398 44
BIC: INGBNL2A
t.g.v. Stichting Healing Rooms Gouda

 

Healing Rooms Gouda