Inzicht in Homoseksualiteit

Dit stukje tekst is gemaakt voor mensen voor wie het definitieve van homofiele gevoelens moeilijk te verwerken is. Het is niet voor iedereen zo definitief als men in Nederland veelal denkt. Hieronder meer. Overigens goed om ook deze pagina te lezen.

Dit stukje schrijf ik met enige behoedzaamheid. Iemand, die iets zegt over homoseksualiteit krijgt al snel heftige reacties. Het is een precair onderwerp. Dat komt, denk ik, omdat er onvriendelijk, liefdeloos en oneerlijk met mensen met homoseksualiteit om wordt gegaan. Dat was in het verleden en dat is ook nu nog. Veel gedrag wat negatief op onze maatschappij inwerkt of wat ten opzichte van anderen afwijkend is, wordt getolereerd maar iemand die uitkomt voor zijn homoseksuele gevoelens kan negatieve reacties krijgen: nawijzen, uitschelden, pesten etc.

Als lid van kerkelijk Nederland erken ik dat we als kerk niet goed met mensen met homoseksuele gevoelens zijn omgegaan. Je kunt als kerk vinden dat homoseksualiteit zonde is, maar het is vreemd als je allerlei zonden in de kerk gewoon accepteert en dan over homoseksualiteit ineens heel bijzonder gaat doen. Dat is oneerlijk. Temeer omdat er onder de mensen met homoseksualiteit kwetsbare mensen zijn.

Als we met deze oneerlijkheid niet afrekenen dan kunnen we het onderwerp ook niet goed met elkaar bespreken. Een gesprek met iemand voor wie homoseksualiteit aan de orde is kan beginnen met zo’n erkenning wat ik hierboven doe. Bijvoorbeeld door te erkennen dat we met mensen met homoseksuele gevoelens oneerlijk zijn omgegaan.

Idealisten
Veel strijders voor homoseksualiteit zijn actief geworden omdat ze de behandeling van homoseksuelen oneerlijk vonden. Ze handelen uit idealisme, ze strijden voor een kwetsbare bevolkingsgroep, is hun opvatting. Tot deze categorie horen ook diverse presidenten van Westerse landen. Zo is men het homohuwelijk als goedmaker gaan zien voor de onderdrukte medemens.

Wat is homoseksualiteit?
Dat is een nogal breed begrip. Het is voor de één de behoefte om verbonden en intiem te zijn met iemand van het eigen geslacht.  Voor een ander is het vooral de behoefte aan en het uitvoeren van seks met iemand van het eigen geslacht. De meesten zullen hier ergens tussen in zitten.

De leer
Rond homoseksualiteit is een soort van leer ontstaan, waarvan de aanhangers willen dat je erin gaat geloven. Dit zijn de uitspraken van die leer.  Je bent óf een homo óf een hetero. Je wordt nu eenmaal als homo of hetero geboren. Homoseksualiteit is een normale geaardheid van mensen. Waarom zou je homo’s niet gunnen wat je hetero’s ook gunt. Waarom zou liefde niet goed zijn.

De ‘leer’ rond homoseksualiteit is vervat in stellingen, in een soort van oneliners. Die oneliners zijn waarheden voor het merendeel van de Nederlanders.

Nu mag je in Nederland eigenlijk niet aan deze leerstellingen twijfelen. Dat vinden velen in Nederland oneerlijk en zielig, zelfs discriminatie. Leerstellingen betwijfelen, die weinig kwaad doen, heeft ook weinig zin. Maar volgens mij gaat het hier om leerstellingen die ervoor zorgen dat mensen denken dat er niets aan te veranderen is terwijl er wel degelijk openingen zijn.

Laten we eerst de stellingen eens nader bekijken.

Word je als homo of hetero geboren?
Dat lijkt me zeker geen algemene regel. Het kan zo zijn dat homoseksualiteit in de geslachten lijn voorkomt. Onder de voorouders kwamen ook homoseksuele behoeften voor en dat is jou in de genen meegegeven. Maar voor anderen zal gelden dat ze zo geworden zijn. Ik weet niet of er onderzoek naar is gedaan, maar de mensen die ik heb ontmoet hadden bijvoorbeeld een afwezige vader en een dominante moeder. Of een vader die er wel was maar waar de zoon geen intiem contact mee had terwijl hij daar wel enorme behoefte aan had.

Deze stelling dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw, maar sindsdien is er wel wat gebeurd. Tegenwoordig is pedofilie dikwijls in het nieuws. Dat wordt ook gepresenteerd als een geaardheid. Juist vandaag 16 februari 2013 stond in de krant, het AD, een verhaal van iemand die als pedofiel is geboren. Gaan we nu ook zeggen dat je of een homo, of een hetero of een pedo bent en dat je nu eenmaal als homo, hetero of pedo wordt geboren? En wat moeten we dan met mensen die beweren biseksueel te zijn. Of met mensen die behoefte hebben aan seks met dieren. Om nog maar te zwijgen van nog extremere behoeften.

Dat je als homo of hetero wordt geboren is maar een half verhaal. En halve verhalen leiden dikwijls tot hele onwaarheden.

Geaardheid
De stelling luidt ‘homoseksualiteit is een geaardheid’. Een geaardheid klinkt als definitief. Het zit in je lijf en het zit daar vast in verankerd. Het zit, zeg maar, in je hardware. In de Bijbel wordt verteld dat de dieren en de vogels ieder naar hun aard zijn gemaakt. Dat wil zeggen bijvoorbeeld je hebt allerlei vormen van runderen en schapen. Maar toch weet je dat de één een rund is en de ander een schaap. Dat kun je zien. Die kenmerken zijn in die dieren vast verankerd. Tegenwoordig kunnen we dat ook uit het DNA van die dieren aflezen.

Zo zou je dan ook verwachten dat je het verschil tussen een homo en een hetero geaardheid kunt meten. Maar dat is nu het opvallende. Dat is niet zo. Bij mijn weten. Gelukkig maar vinden veel homo’s want ander loop je ook het gevaar van discriminatie. Goed, maar waarom dan toch spreken van een geaardheid als je het niet kunt meten? Is dat dan niet erg ongrijpbaar en zweverig? Heeft homoseksualiteit niet veel meer te maken met een bepaalde houding en gedrag? Het zit niet in de hardware, maar in de software? Waarom praten we dan over geaardheid? Dat is dan toch geen goed woord?

Liefde kan toch niet fout zijn?
Er zijn verschillende soorten liefde. In het Griekse deel van de Bijbel komen drie woorden voor drie soorten liefde voor. Agapè als je ontfermend bezig bent, als je het goede voor een ander zoekt. Moeder Teresa en al die andere zusters die belangeloos mensen helpen. Deze liefde kan niet snel fout zijn. Dan heb je ‘philia’ dat is de warme genegenheid tussen mensen, goede vrienden, in de familie, bij broers en zussen in het geloof. Dat kan ook niet snel fout zijn. En dan heb je ‘eros’ dat gaat om verliefdheid en seks. En dat kan goed zijn maar zeker ook fout. Verliefd op de partner van een ander is dat goed? Lijkt me niet. Seks met iemand met Aids? Zeer fout. Liefde kan dus zeer fout zijn.

De kerk kan toch best wel homoseksualiteit goedkeuren?
Het idee van de Bijbel over seksualiteit is, dat het een onderdeel is van het huwelijk. Een huwelijk is een verbondenheid van een man en een vrouw, deels elkaars tegenpolen. Het verschil tussen een man en een vrouw is trouwens wel te meten. Dat zit in de hardware.

Het huwelijk heeft voor die man en die vrouw verschillende doelen. Samen iets opbouwen, elkaar vanuit de eigenheid tot hulp en steun zijn, zorgen voor continuïteit van de mensheid door kinderen te krijgen en die ook alles te leren wat ze nodig hebben. En tenslotte om zo een beeld te vormen van het huwelijk dat God met de mensen wil aangaan. De mensen zijn de bruid en God is de bruidegom.

Seks buiten het huwelijk zorgt voor allerlei problemen. Liefdesverdriet. Jaloezie. Ruzie. Agressie. Gebroken harten. Ziektes. Ongewenste zwangerschappen. Onduidelijke gezin- en familiestructuur. Geen wonder dat de Bijbel adviseert om dit niet te doen.

De Bijbel geeft een structuur aan in de schepping. Je hebt dingen, planten en dieren en daarover zullen de mensen heersen. Je hebt mannen en vrouwen. Als ze trouwen worden het gezinnen en families. Kinderen komen op in een zo gezond mogelijk voorgeslacht. Homoseksualiteit en seks met dieren past niet in deze structuur. Daarom worden ze met name genoemd als onverstandige verbintenissen.

Maar wat moet je nu doen als je homoseksuele behoefte hebt?
Allereerst is het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is van de behoefte die je hebt. Er kunnen een veelheid van oorzaken zijn. Sommige oorzaken zullen weg te nemen zijn, bij andere oorzaken kan dat lastig zijn. Nadenken over een andere manier van leven? Kom bij ons langs voor gesprek en gebed.

Kom ook gerust langs als je een pedoseksuele behoefte hebt. Of als je te maken hebt met transseksualiteit. We willen er voor iedereen zijn en iedereen accepteren zoals hij of zij is.

Healing Rooms Gouda