Homoseksuele gevoelens

Misschien hebt u gevoelens, waar u vragen over hebt. Hoe moet ik daar nu voor mezelf mee omgaan? Misschien hebt u vragen hoe u over uw gevoelens zou kunnen communiceren met uw omgeving.

Of misschien maakt u problemen mee in uw omgeving, nadat u over die gevoelens had gecommuniceerd.

Aan de andere kant. Misschien hebt u wel wensen of dromen, die u graag gerealiseerd zou zien.

Wij kunnen met u praten en bidden. De God van hemel en aarde kun je helpen naar een groter perspectief en naar doorbraken. Hij kan je beschermen als dat nodig is. Hij kan je op een weg leiden waarbij het onmogelijke mogelijk wordt.

Overigens staat hier het kopje ‘homoseksuele gevoelens’, maar u kunt terecht bij ons voor welke soort gevoelens dan ook. 

Wij hanteren voor het werk bij Healing Rooms de zogenaamde pastorale insteek. Dat houdt in dat we uitgaan van uw hulpvraag en dat we uitgaan, van wie u bent en waar u bent en dat we samen gaan kijken met u en onder inspiratie van de Heilige Geest wat u zou kunnen doen.

De pastorale insteek houdt in ieder geval ook in dat wij geen mensen gaan beoordelen of veroordelen. Beoordelen van mensen doen we zeker niet bij de pastorale hulp. En al helemaal niet veroordelen. 

Wat we wel doen is luisteren naar God, de Schepper van hemel en aarde. We weten van God wat de hoofdstructuur is van de schepping. Wat algemeen is. Wat de kaders zijn. Maar we weten ook dat Hij maatwerk heeft voor mensen. En daarbij rekening houdt met wat onze mogelijkheden zijn.

Dikwijls zijn er meer wegen. Een beste weg, die moeilijk kan zijn om te doen, maar wel de meeste zegen zou geven. Mindere wegen, die ook nog tot zegen kunnen leiden. En verkeerde wegen, die leiden tot narigheid of nog meer narigheid.

En wat zeker helpt zijn al die voorzieningen, die God gegeven heeft voor alle mensen. Hulp om te weten wie we zijn. Wat onze bestemming is. Hoe we kunnen leven in rust en vrede, zonder boosheid, angst en stress.

We hopen u te kunnen helpen.

Healing Rooms Gouda