Laat je niet leiden door je gevoel! (Gert Lemkes)

Laatst sprak ik iemand die een paar van mijn artikelen had gelezen en dacht dat ik me liet leiden door mijn gevoelens. Een groot misverstand! Het zij verre van me dat ik me door mijn eigen emotionele gevoelens zou laten leiden. Dat heb ik een groot deel van mijn leven gedaan en is me slecht bekomen! Voor geen goud wil ik mijn gevoelens nog langer als leidinggevende!

Een voorbeeld: het is de afgelopen twee jaar regelmatig voorgekomen dat de Geest me – bijvoorbeeld via intuïtie, wat een compleet ander gebied is dan je emotionele gevoel –  iets vroeg waar mijn oude mens met zijn zelfgerichte emoties echt geen zin in had! Maar het mooie is dat de Heer zegt: Ik ben de goede Herder en mijn schapen horen mijn stem, en ze volgen Mij. Ik vind dat zo heerlijk betrouwbaar! Je hoeft alleen maar te geloven dat het wáár is en te gaan doen wat de Heer je zegt. Woord en Geest gaan dan hand in hand! Daarmee heb je dan meteen ook de combinatie te pakken die leidt tot meer Geestvervulling: geloof en gehoorzaamheid. Die combinatie vind je in de Bijbel. Ik heb dat in een eerder artikel al toegelicht, en noem hier alleen nog enkele relevante teksten uit de bijbel: Galaten 3:5 en Handelingen 5:32. Je laten leiden door emoties van je oude mens moet je als verleden tijd beschouwen. Emoties hebben een eigen functie binnen jouw nieuwe leven met God, zeker.  Maar de zelfgerichte emoties van je oude leven moet je geen aandacht meer geven; de Heer geeft in Romeinen 8 de instructie dat we onze oude mens in de dood moeten houden door de Geest. Dat is niet moeilijk als het opstandingsleven van Jezus in je aanwezig is en alle ruimte krijgt; als je de Heilige Geest in kracht hebt ontvangen, Hij die volgens de Bijbel ons heerlijke voorschot op de hemelse erfenis vormt! Je kunt dan gewoon alles wat dat oude leven nog ‘probeert’, nadrukkelijk weigeren de ruimte te geven. Jij kunt met God in je leven regeren, als Hij je nieuwe identiteitsvoedsel is! Want wie zich met God verbindt wordt één geest met Hem! Dat geldt bijvoorbeeld ook als je flink aangevallen wordt in je gevoel, of als het leven vreselijk dor en droog aanvoelt. Het is niet langer relevant. Gewoon rustig blijven geloven en je zult zien dat de Heer weer vol in beeld komt. Gevolg: je bent weer een stukje standvastiger geworden. Dit is eigenlijk het verhaal van Jacobus 1. Waar vermeld staat dat het je tot grote blijdschap moet stemmen als je allerlei beproevingen ondergaat. Omdat je geloof daardoor op de proef wordt gesteld, wat vervolgens tot standvastigheid leidt. Ik hoop dat je niet in de lach schiet bij deze tekst. Helaas heb ik moeten constateren dat (vrijwel?) elke christen die ik deze tekst onder de aandacht breng in de lach schiet. Men (Jij?) vindt dan kennelijk dat deze tekst zo ver van de werkelijkheid af staat dat het gewoon lachwekkend is; niet realistisch. Het geeft aan hoe de vlag er bij jou bij staat: de Bijbel is niet meer dan een theorieboek. Maar ik zeg je: de Bijbel is het Woord van God, en dàt is de realiteit. Wij zijn ver afgedwaald van die realiteit, van de Waarheid. Niet de Bijbel is langzaamaan afgedwaald van de realiteit, nee, wíj zijn afgedwaald van de Waarheid, Gods Woord. Dat is de realiteit van nu. Het Woord is de Waarheid; als wij het vreemd vinden, of ‘het werkt niet’ komt dat doordat wíj ver zijn afgedwaald van die Eeuwige Waarheid. Pas het Woord niet aan aan jouw levenspraktijk, zoals veel predikers doen, maar pas jouw levenspraktijk aan aan het Woord, dat de Waarheid is! Is het dan altijd makkelijk? Nou, er kan best sprake zijn van een flinke (geloofs-) training om voortdurend af te zien van leiding door je oude mens en door de daarbij behorende emoties. Het moeilijkste is dat bij de mensen die in zeker opzicht het dichtst naast je staan, zoals je partner, ouders, kinderen etc. Of bij broeders en zusters die je oneerlijk behandelen of op je tenen gaan staan. Die tenen horen bij het oude leven. Oefenen, elke dag. Een oefening in geloof, dat Jezus in jou het allemaal aan kan. Geen oefening in zielekracht! Breng je ziel liever tot stilte en leef vanuit de hemel! Leef vol verwachting en in toenemende overwinning. En vol van nieuwe emoties, die alles te maken hebben met de liefde die de Geest in je uit heeft gestort. Maar dan nog: laat niet puur die emoties je leiden. Ik geef nog een voorbeeld. Het komt van een evangelist die voor zover ik weet uit de kerkelijke richting komt die Hersteld Verband heet. Uit dit voorbeeld kun je zien dat de liefde die de man voor de ongelovigen heeft niet leidt tot een ‘klakkeloze actie’, maar dat die liefde door de Heilige Geest in juiste banen wordt geleid:

We waren een keer in Amersfoort in het winkelcentrum aan het evangeliseren. Op het plein was een groepje jongeren aanwezig. Vlak voordat we wilden vertrekken, kwam het groepje naar ons toe. Eén meisje kwam op mij af en vroeg of ze een Bijbel kon krijgen. De Heilige Geest liet mij niet toe haar een Bijbel te geven. Ik kende haar niet, maar keek haar aan en zei: ‘Wat heb je met je vorige Bijbel gedaan?’ Verschrikt keek ze me aan en zei: ‘Die heb ik verbrand, meneer.’ Al gauw was het duidelijk dat de jongeren met satanische praktijken bezig waren. We hebben indringend met hen gepraat en hen opgeroepen om tot Christus te gaan.     

Wanneer je Jezus wèrkelijk wilt volgen moet je, zoals in een eerder artikel besproken, alle mensen en zaken los laten, want anders, zegt Jezus in Lucas 14, kan je niet mijn discipel zijn. Maar daar staat ook bij dat je ook niet zijn discipel kunt zijn als je niet je kruis draagt en Hem volgt. Je moet als het ware je oude ik – met al zijn emoties die het voortouw willen nemen – voortdurend aan het kruis laten. Zodat het nieuwe leven de ruimte krijgt. Uitspraken (vanuit emotionele leiding) als:
‘daar heb ik nu geen zin in’,
‘zo ben ik gewoon niet’,
‘ik ga vanavond lekker helemaal aan mezelf besteden’
‘ik ben nu eenmaal geen bidder’,
‘ik heb een hekel aan Paulus’
‘ik ga lekker een vakantie plannen want daar heb ik zin in’
‘jaja, ik ben een echte vreetzak hoor!’

en meer van dat soort zelfgerichte uitspraken kunnen naar de prullenbak. Waarbij ik me haast op te merken dat het natuurlijk niet om de woorden, maar om je hartsgesteldheid gaat.

In alles moet Jezus leidend worden, als Degenen die op de troon zit. Zoek eerst zijn Koninkrijk!! Het is onvoorstelbaar bevrijdend, en je relatie met de Heer groeit als een speer! Eindelijk verlost van jezelf! Het leven van Jezus in het eigene van jou. Nieuw leven! Niet alleen al je zonden vergeven, maar door het kruis ontkomen aan de macht van de zonde! Mensen denken vaak dat het leven op deze manier saai wordt, maar zo is het niet: naar de mate waarin het leven van Jezus in jou de ruimte krijgt – doordat je je oude leven in de dood houdt door de Eeuwige Geest -zul je merken dat vreugde en vrede kwadratisch toenemen. Dat zijn pas emoties! Het zijn de emoties die God geeft! Ze zijn niet leidend, maar juist het gevolg van Gods leiding in jou!! Jezus, Jezus, briljante Vriend en Koning, hoe geweldig bent U en hoe heerlijk is uw plan!

Nee, je laten leiden door je gevoel is rampzalig. Het staat in de weg voor een oprecht geestelijk leven. Dat leven is alleen verkrijgbaar voor wie zijn oude zelfgericht leven – inclusief het daarbij behorende emotionele gevoel – geheel verloochent en het uitsluitend en alleen nog van Jezus Christus verwacht.

Mattheus 5:3 zegt het als volgt. Ik vermeld drie verschillende vertalingen, om het diep door te laten dringen (Heer, openbaar het aan elke lezer!):

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
How happy are those who know their need for God, for the kingdom of Heaven is theirs!

Benedictus (480-550) zou het mogelijk zó gezegd hebben: Leef in geestelijke armoede. Treed in dienst van de ware Koning: Christus, de Heer. Dan is er ruimte voor het Leven en Werk van de Almachtige in jou; je hart verruimt zich en snelt met een onuitsprekelijke blije liefde langs de weg van Gods geboden!

Shalom en zegen!

Gert

 

Healing Rooms Gouda