Gebed/Smeekbede

Godvader, draag mij in u handen
er is opnieuw zo diep weer pijn

eerder is ook steeds gebleken:
U troost geeft rust, in’t groot en klein

ik kan soms reden, doel, niet overzien
maar geef me in vertrouwen over aan U wil

mijn tranen zijn mijn roep om hulp
U maakt mijn hartenzeer weer stil

mijn ziel vlucht in U liefdevolle armen
ik smeek U om barmhartigheid

en ik ervaar opnieuw U genade en U zegen
eerst heel subtiel, dan sterker wordend met de tijd

mijn dank ervoor, zoals U zich laat (her)kennen
naar mij luistert, ziet, waaraan ik lijd

en op zovele wonderbaarlijke manieren
mij overwinning geeft weer uit de strijd

in Jezus naam, AMEN

Healing Rooms Gouda