Anders

Anders
anders voelen, anders denken
anders leven, anders zijn
and’re dromen, and’re wensen
anders verdrietig en gelukkig zijn
anders geven, anders nemen
anders praten, horen, zien
anders geven, anders nemen
anders leren ook misschien
wat hetzelfde is en blijft
ondanks zo veel anders-zijn:
ook ik wil respect en acceptatie
gewaardeerd, geliefd, bemind zijn
op zoek naar raakvlakken in het leven
tussen mijzelf en medemens
wil ik meer open deuren vinden
en minder vaak het boordje ‘grens’

anders is niet gelijk aan gek
en kan ook verrijking geven
als je ervoor openstaat –
een nieuw dimensie in het leven

Healing Rooms Gouda